chi thi

chung tay chống dịch coviid

Tin tức sự kiện

chi thichi thi
Xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân về đích Nông thôn mớiXã Lương Sơn, huyện Thường Xuân về đích Nông thôn mới
Danh sách niêm yết đối tượng - người thuộc hộ nghèo - bảo...Danh sách niêm yết đối tượng - người thuộc hộ nghèo - bảo trợ xã hội - người có công được hỗ trợ do đại dịch covid - 19
QUYẾT ĐỊNHQUYẾT ĐỊNH
QUYẾT ĐỊNHQUYẾT ĐỊNH
QUYẾT ĐỊNHQUYẾT ĐỊNH
QUYẾT ĐỊNHQUYẾT ĐỊNH
QUYẾT ĐỊNHQUYẾT ĐỊNH

Tin chính trị

Hội Nghị

Chiều ngày 8/10/2020. Đảng ủy xã Lương Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020; Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ chính trị chỉ thị số: 39-CT/TW ngày 10/01/2019 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của bộ Chính Trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030. Kết luận số: 80-KL/ TW ngày 20/6/2020 của ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. Nghị quyết Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.