Chi bộ Minh Ngọc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025

Ngày 16/06/2022 00:00:00

Đại hội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí, tiêu biểu cho cho trí tuệ của Chi bộ, có phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống, được cán bộ Đảng viên quần chúng trong Chi bộ tín nhiệm. Trong đó: đồng chí Lò Thị Dự giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Lò Văn Khút giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Vi Thị An là Chi ủy viên.

Căn cứKế hoạch 36 - KH/ĐU, ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; ngày 14/06/2022, Chi bộ Minh Ngọc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 022- 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Năm - Bí thư Đảng uỷ xã, các đồng chí trong BTV đảng ủy, cùng với sự tham gia của 13 đảng viên trong chi bộ.

Toàn cảnh hội nghị.jpg

Toàn cảnh đại hội

Sau khi nghe Dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020- 2022, có thể thấy rằng, Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của Chi bộ

Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng /người/ năm, tăng 5 triệu đồng so với với Nghị quyết đề ra.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ cấu mùa vụ hợp lý, từ đó năng xuất cây trồng được nâng lên rõ rệt, hàng vụ, hàng năm luôn gieo cấy hết 24 ha lúa hai vụ đạt 100% diện tích, năng xuất bình quân đạt từ 58tạ/ha.

Diện tích mía 40 ha, năng xuất đạt từ 70 tấn/ha, cơ cấu cây trồng vật nuôi từng bước được áp dụng.

Tổng đàn trâu, bò 100 con, dê trên 30 con; đàn lợn trên 150 con, gia cầm trên 1500 con. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm luôn được duy trì và thực hiện có hiệu quả tỷ lệ tiêm phòng hàng năm đạt trên 80%, thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện và ngăn chặn khi có dịch bệnh xảy ra. …đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm từ đó có phương hướng, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Các chỉ tiêu cụ thể

a. Về kinh tế:

(1)Tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng nông - lâm nghiệp, thương mại dịch vụ.

(2)Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm 60tấn, Bình quân đầu người đạt 33kg/người/tháng.

(3)Giữ vững diện tích mía hiện có, năng xuất bình quân đạt từ 70 - 75 tấn/ha. Sản lượng mía hàng năm đạt 2.800 tấn.

(4)Tổng đàn gia súc, gia cầm tính đến năm 2025 đạt 2.000 con trong đó: gia súc 500 con, gia cầm các loại 1.500con.

(5) Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/ người/năm vào năm 2025.

b. Về văn hóa – xã hội.

(6)Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn 02%.

(7) Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2022 còn 15 %.

(8) Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đến năm 2025 đạt 100%, (tiêu chí là nhà có 03 thành phần gồm cột, mái, tường bao quanh được xếp vào loại bền chắc).

(9) Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%

(10) Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100%

(11)Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025 là 90 %.

(12)Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2025 đạt 70%.

c. Về môi trường.

(13) Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh hàng năm là 100%(14) Tỷ lệ hộ gia đình được dụng nước sạch là 50%

(15) Phấn đấu đến năm 2025 hộ thu gom rác thải đạt 50%

d. Về Quốc phòng, an ninh.

(16)Được giữ vững, không để sảy ra điểm nóng, phấn đấu hàng năm thôn đạt khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.Hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

e. Công tác phát triển Đảng.

(17) Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnhphấn đấu nhiệm kỳ 2022-2025 kết nạp được từ 1đến 2 Đảng viên .

Đại hội đã tiến hành thảo luận, với nội dung chủ yếu tập trung vào việc xây dựng phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của Chi bộ, đổi mới hình thức sinh hoạt Chi bộ đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ gắn với công tác xây dựng Đảng…các ý kiến tham luận tại Đại hội sẽ được tổng hợp và kịp thời bổ sung vào nội dung báo cáo chính trị của Chi bộ.

ĐC Năm Trao quà.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Năm - Bí thư Đảng ủy tặng quà chúc mừng Đại Hội

Đại hội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là bầu chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí, tiêu biểu chocho trí tuệ của Chi bộ, có phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống, được cán bộ Đảng viên quần chúng trong Chi bộ tín nhiệm. Trong đó: đồng chí Lò Thị Dự giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Lò Văn Khút giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Vi Thị An là Chi ủy viên.

Chi ủy ra mắt.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Năm - Bí thư Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm cùng chi ủy Chi bộ Minh Ngọc

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết với 100% số phiếu tán thành.

Ảnh và tin

Lê Thị Hương - Công chức VH-XH

Căn cứKế hoạch 36 - KH/ĐU, ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; ngày 14/06/2022, Chi bộ Minh Ngọc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 022- 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Năm - Bí thư Đảng uỷ xã, các đồng chí trong BTV đảng ủy, cùng với sự tham gia của 13 đảng viên trong chi bộ.

Toàn cảnh hội nghị.jpg

Toàn cảnh đại hội

Sau khi nghe Dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020- 2022, có thể thấy rằng, Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của Chi bộ

Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng /người/ năm, tăng 5 triệu đồng so với với Nghị quyết đề ra.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ cấu mùa vụ hợp lý, từ đó năng xuất cây trồng được nâng lên rõ rệt, hàng vụ, hàng năm luôn gieo cấy hết 24 ha lúa hai vụ đạt 100% diện tích, năng xuất bình quân đạt từ 58tạ/ha.

Diện tích mía 40 ha, năng xuất đạt từ 70 tấn/ha, cơ cấu cây trồng vật nuôi từng bước được áp dụng.

Tổng đàn trâu, bò 100 con, dê trên 30 con; đàn lợn trên 150 con, gia cầm trên 1500 con. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm luôn được duy trì và thực hiện có hiệu quả tỷ lệ tiêm phòng hàng năm đạt trên 80%, thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện và ngăn chặn khi có dịch bệnh xảy ra. …đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm từ đó có phương hướng, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Các chỉ tiêu cụ thể

a. Về kinh tế:

(1)Tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng nông - lâm nghiệp, thương mại dịch vụ.

(2)Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm 60tấn, Bình quân đầu người đạt 33kg/người/tháng.

(3)Giữ vững diện tích mía hiện có, năng xuất bình quân đạt từ 70 - 75 tấn/ha. Sản lượng mía hàng năm đạt 2.800 tấn.

(4)Tổng đàn gia súc, gia cầm tính đến năm 2025 đạt 2.000 con trong đó: gia súc 500 con, gia cầm các loại 1.500con.

(5) Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/ người/năm vào năm 2025.

b. Về văn hóa – xã hội.

(6)Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn 02%.

(7) Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2022 còn 15 %.

(8) Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đến năm 2025 đạt 100%, (tiêu chí là nhà có 03 thành phần gồm cột, mái, tường bao quanh được xếp vào loại bền chắc).

(9) Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%

(10) Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100%

(11)Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025 là 90 %.

(12)Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2025 đạt 70%.

c. Về môi trường.

(13) Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh hàng năm là 100%(14) Tỷ lệ hộ gia đình được dụng nước sạch là 50%

(15) Phấn đấu đến năm 2025 hộ thu gom rác thải đạt 50%

d. Về Quốc phòng, an ninh.

(16)Được giữ vững, không để sảy ra điểm nóng, phấn đấu hàng năm thôn đạt khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.Hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

e. Công tác phát triển Đảng.

(17) Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnhphấn đấu nhiệm kỳ 2022-2025 kết nạp được từ 1đến 2 Đảng viên .

Đại hội đã tiến hành thảo luận, với nội dung chủ yếu tập trung vào việc xây dựng phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của Chi bộ, đổi mới hình thức sinh hoạt Chi bộ đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ gắn với công tác xây dựng Đảng…các ý kiến tham luận tại Đại hội sẽ được tổng hợp và kịp thời bổ sung vào nội dung báo cáo chính trị của Chi bộ.

ĐC Năm Trao quà.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Năm - Bí thư Đảng ủy tặng quà chúc mừng Đại Hội

Đại hội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là bầu chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí, tiêu biểu chocho trí tuệ của Chi bộ, có phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống, được cán bộ Đảng viên quần chúng trong Chi bộ tín nhiệm. Trong đó: đồng chí Lò Thị Dự giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Lò Văn Khút giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Vi Thị An là Chi ủy viên.

Chi ủy ra mắt.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Năm - Bí thư Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm cùng chi ủy Chi bộ Minh Ngọc

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết với 100% số phiếu tán thành.

Ảnh và tin

Lê Thị Hương - Công chức VH-XH