HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TẠI XÃ LƯƠNG SƠN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5 HĐND HUYỆN KHOÁ XXI

Ngày 31/05/2022 00:00:00

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, ông Lê Hữu Hùng xã Lương Sơn đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ngày 26/5/2022, tại Nhà văn hóa thôn Ngọc Thượng xã Lương Sơn, Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện gồm: Ông, Trần Quốc Tuấn Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo, giám đốc TTCT huyện thường xuân; Ông, Lang Văn Thoại Bi thư Đảng ủy- CT HĐND xã Yên Nhân; Bà, Lê Thị Ngọc Trâm, xã Thọ Thanh đã có buổi tiếp xúc cử tri với cử tri xã Lương Sơn. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các ông bà Trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các Tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ công chức của xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã và cử tri thôn Ngọc Thượng
ĐB 2.jpg

Thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện ông Ông, Lang Văn Thoại Bi thư Đảng ủy- CT HĐND xã Yên Nhân Thông báo dự kiến nôi dung chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; Báo tóm tình hình Kinh tế - Xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ cuối năm 2022 của UBND huyện để cử tri giám sát và tham gia đóng góp ý kiến; Thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XXI.

toàn cảnh 2.jpg

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm các cử tri xã Lương Sơn đã kiến nghị tới các đại biểu HĐND huyện các nhóm vấn đề chính:

Công tác giao thông cử tri đề nghị hiện nay trên địa bàn xã nhiều tuyến đường trọng điểm của xã đến các thôn còn lầy lội đề nghị các cấp quan tâm bê tông hóa các tuyến đường trên địa bàn xã

Công tác thủy lợi cử tri đề nghị công ty TNHH1 thành viên Sông Chu giao một số diện tích cho HTX tổng hợp Lương Sơn quản lý, do công ty cung cấp nước không đảm bảo cho 1 số xứ đồng.

Về công tác địa chính quản lý đất đai trên địa bàn cử tri đề nghị làm đất bìa 02 ( đất lâm nghiệp) đã đo đạc đảm bảo quyền lợi của nhân dân.

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, ông Lê Hữu Hùng xã Lương Sơn đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

toàn HN tiếp xúc ĐB huyện.jpg

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Ông, Trần Quốc Tuấn Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo, giám đốc TTCT huyện thường xuân cảm ơn các cử tri tin tưởng và có những ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND huyện về những nội dung Nhân dân quan tâm. Đồng thời, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tải kịp thời đến các cấp, các ngành xem xét giải quyết, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri, và mong muốn Nhân dân trong xã đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững Quốc phòng An ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Ảnh và Tin
Lê Thị Hương - Công chức VH -XH

Ngày 26/5/2022, tại Nhà văn hóa thôn Ngọc Thượng xã Lương Sơn, Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện gồm: Ông, Trần Quốc Tuấn Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo, giám đốc TTCT huyện thường xuân; Ông, Lang Văn Thoại Bi thư Đảng ủy- CT HĐND xã Yên Nhân; Bà, Lê Thị Ngọc Trâm, xã Thọ Thanh đã có buổi tiếp xúc cử tri với cử tri xã Lương Sơn. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các ông bà Trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các Tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ công chức của xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã và cử tri thôn Ngọc Thượng
ĐB 2.jpg

Thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện ông Ông, Lang Văn Thoại Bi thư Đảng ủy- CT HĐND xã Yên Nhân Thông báo dự kiến nôi dung chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; Báo tóm tình hình Kinh tế - Xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ cuối năm 2022 của UBND huyện để cử tri giám sát và tham gia đóng góp ý kiến; Thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XXI.

toàn cảnh 2.jpg

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm các cử tri xã Lương Sơn đã kiến nghị tới các đại biểu HĐND huyện các nhóm vấn đề chính:

Công tác giao thông cử tri đề nghị hiện nay trên địa bàn xã nhiều tuyến đường trọng điểm của xã đến các thôn còn lầy lội đề nghị các cấp quan tâm bê tông hóa các tuyến đường trên địa bàn xã

Công tác thủy lợi cử tri đề nghị công ty TNHH1 thành viên Sông Chu giao một số diện tích cho HTX tổng hợp Lương Sơn quản lý, do công ty cung cấp nước không đảm bảo cho 1 số xứ đồng.

Về công tác địa chính quản lý đất đai trên địa bàn cử tri đề nghị làm đất bìa 02 ( đất lâm nghiệp) đã đo đạc đảm bảo quyền lợi của nhân dân.

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, ông Lê Hữu Hùng xã Lương Sơn đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

toàn HN tiếp xúc ĐB huyện.jpg

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Ông, Trần Quốc Tuấn Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo, giám đốc TTCT huyện thường xuân cảm ơn các cử tri tin tưởng và có những ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND huyện về những nội dung Nhân dân quan tâm. Đồng thời, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tải kịp thời đến các cấp, các ngành xem xét giải quyết, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri, và mong muốn Nhân dân trong xã đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững Quốc phòng An ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Ảnh và Tin
Lê Thị Hương - Công chức VH -XH