QUYÊN GÓP ỦNG HỘ XÂY DỰNG NHÀ Ở

Ngày 17/04/2024 00:00:00

Quyên góp ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện chương trình quyên góp ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chiều ngày 15/4/2024 . UBMTTQ xã Lương Sơn đã tổ chức quyên góp tại trung tâm hội nghị xã, với sự tham gia ủng hộ của các đồng chí trong BTV Đảng ủy - TTHĐND - UBND - UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, công chức người lao động trong cơ quan, hiệu trưởng các nhà trường.

Tổng số tiền quyên góp được trên 5 triệu đồng.

Nguồn tin Lê Hương - Công chức VH -XH

Thực hiện chương trình quyên góp ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chiều ngày 15/4/2024 . UBMTTQ xã Lương Sơn đã tổ chức quyên góp tại trung tâm hội nghị xã, với sự tham gia ủng hộ của các đồng chí trong BTV Đảng ủy - TTHĐND - UBND - UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, công chức người lao động trong cơ quan, hiệu trưởng các nhà trường.

Tổng số tiền quyên góp được trên 5 triệu đồng.

Nguồn tin Lê Hương - Công chức VH -XH