BÀN GIAO VỊT GIỐNG VÀ VẬT TƯ CHO HỘ GIA ĐÌNH CHĂN NUÔI

Ngày 16/05/2024 00:00:00

gày 14/5/2024 và 16/5/2024 chương trình đã hỗ trợ cho 20 hộ dân thuộc thôn Ngọc Sơn và Minh Quang là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn có trẻ suy dinh dưỡng hoặc khuyết tật dễ bị tổn thương, được hỗ trợ 4000kg bột và 2000 con vịt MAVIN.

Được sự quan tâm hỗ trợ của chương trình vùng thường xuân.

Ngày 14/5/2024 và 16/5/2024 chương trình đã hỗ trợ cho 20 hộ dân thuộc thôn Ngọc Sơn và Minh Quang là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn có trẻ suy dinh dưỡng hoặc khuyết tật dễ bị tổn thương, được hỗ trợ 4000kg bột và 2000 con vịt MAVIN.

Chương trình sẽ hỗ trợ bột hoàn toàn cho đến khi vịt dc 30 ngày tuổi, còn lại gia đình đối ứng giai đoạn cuối.

Thời gian vịt từ khi cấp đến khi xuất bán khoảng 45-60 ngày tuổi.

Lê Hương - Công chức VH - XH

Được sự quan tâm hỗ trợ của chương trình vùng thường xuân.

Ngày 14/5/2024 và 16/5/2024 chương trình đã hỗ trợ cho 20 hộ dân thuộc thôn Ngọc Sơn và Minh Quang là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn có trẻ suy dinh dưỡng hoặc khuyết tật dễ bị tổn thương, được hỗ trợ 4000kg bột và 2000 con vịt MAVIN.

Chương trình sẽ hỗ trợ bột hoàn toàn cho đến khi vịt dc 30 ngày tuổi, còn lại gia đình đối ứng giai đoạn cuối.

Thời gian vịt từ khi cấp đến khi xuất bán khoảng 45-60 ngày tuổi.

Lê Hương - Công chức VH - XH