Ra quân nạo vét mương thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Thu Mùa 2022.

Ngày 15/06/2022 00:00:00

Đáng lưu ý trong công tác ra quân nạo vét thủy lợi phục vụ sản xuất vụ thu Mùa Thôn Lương Thịnh, Thôn Ngọc Thượng xã Lương Sơn đã huy động mỗi thôn hơn 100 lượt người tham gia nạo vét, tổng số chiều dài kênh mương mỗi thôn nạo vét trên 3Km.

Trong những ngày qua. Thực hiện kế hoạch gieo cấy cây lúa vụ Thu Mùa 2022 của UBND xã Lương Sơn.

Để chuẩn bị tốt cho công tác sản xuất vụ thu mùa, đặc biệt là công tác dẫn nước phục vụ sản xuất. Trong những ngày qua các thôn trên địa bàn xã đã tổ chức ra quân nạo vét mương thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Thu Mùa 2022.

MƯƠNG 5.jpg

Tại các thôn, Ban quản lý thôn đã huy động Nhân Dân nạo vét bùn, đất, khơi thông cống rãnh một số tuyến mương nội đồng, phát quang cây cối, cỏ dại, thu gom rác thải, bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất Thu mùa, đủ nước phục vụ sản xuất.
MƯƠNG 2.jpg

Đáng lưu ý trong công tác ra quân nạo vét thủy lợi phục vụ sản xuất vụ thu Mùa Thôn Lương Thịnh, Thôn Ngọc Thượng xã Lương Sơn đã huy động mỗi thôn hơn 100 lượt người tham gia nạo vét, tổng số chiều dài kênh mương mỗi thôn nạo vét trên 3Km.

MƯƠNG 7.jpg
Để đảm bảo công tác sản xuất, đảm bảo năng xuất sản lượng thì công tác dẫn nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng vì vậy UBND xã thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các tuyến mương, gia cố, tu sửa lại những đoạn mương bị hư hỏng để đưa nước về phục vụ sản xuất, đảm bảo năng xuất sản lượng.

Ảnh và tin

Lê Thị Hương - Công chức VH - XH

Trong những ngày qua. Thực hiện kế hoạch gieo cấy cây lúa vụ Thu Mùa 2022 của UBND xã Lương Sơn.

Để chuẩn bị tốt cho công tác sản xuất vụ thu mùa, đặc biệt là công tác dẫn nước phục vụ sản xuất. Trong những ngày qua các thôn trên địa bàn xã đã tổ chức ra quân nạo vét mương thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Thu Mùa 2022.

MƯƠNG 5.jpg

Tại các thôn, Ban quản lý thôn đã huy động Nhân Dân nạo vét bùn, đất, khơi thông cống rãnh một số tuyến mương nội đồng, phát quang cây cối, cỏ dại, thu gom rác thải, bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất Thu mùa, đủ nước phục vụ sản xuất.
MƯƠNG 2.jpg

Đáng lưu ý trong công tác ra quân nạo vét thủy lợi phục vụ sản xuất vụ thu Mùa Thôn Lương Thịnh, Thôn Ngọc Thượng xã Lương Sơn đã huy động mỗi thôn hơn 100 lượt người tham gia nạo vét, tổng số chiều dài kênh mương mỗi thôn nạo vét trên 3Km.

MƯƠNG 7.jpg
Để đảm bảo công tác sản xuất, đảm bảo năng xuất sản lượng thì công tác dẫn nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng vì vậy UBND xã thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các tuyến mương, gia cố, tu sửa lại những đoạn mương bị hư hỏng để đưa nước về phục vụ sản xuất, đảm bảo năng xuất sản lượng.

Ảnh và tin

Lê Thị Hương - Công chức VH - XH