Chữ ký số là gì? 5 điều cơ bản nhất định phải biết

Chữ ký số là gì? 5 điều cơ bản nhất định phải biết

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác: Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa; Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên. Bên cạnh đó, nếu hiểu theo tính ứng dụng thì chữ ký số được hiểu là một loại chữ ký điện tử. Chữ ký này sẽ thay thế hoàn toàn chữ ký thường bằng tay và sử dụng trên các thiết bị điện tử.

Chữ ký số là gì? 5 điều cơ bản nhất định phải biết

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác: Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa; Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên. Bên cạnh đó, nếu hiểu theo tính ứng dụng thì chữ ký số được hiểu là một loại chữ ký điện tử. Chữ ký này sẽ thay thế hoàn toàn chữ ký thường bằng tay và sử dụng trên các thiết bị điện tử.

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

Vai trò và lợi ích của chữ ký số cá nhân.

Chữ ký số là một loại chữ ký điện tử, thay thế hoàn toàn chữ ký thường bằng tay và được thao tác trên các thiết bị điện tử. Vì vậy, vai trò của chữ ký số được hiểu như là một chữ ký tay của cá nhân hay một con dấu của cơ quan, doanh nghiệp.

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

Thanh Hóa Đẩy mạnh cài đặt chữ ký số cá nhân

Đẩy mạnh cài đặt chữ ký số cá nhân

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ GÌ? TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆN NAY

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) là một chặng đường với đột phá của các công nghệ số dẫn đến sự thông minh hóa mọi mặt của xã hội. Chuyển đổi số chính là cách đi trong chặng đường phát triển thời CMCN 4.0, và là cơ hội vô giá để phát triển đất nước.

Đăng lúc 5 tháng trước · 0 lượt xem

Actisoft cung cấp giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế

huyển đổi số là xu hướng trong kỷ nguyên số như hiện nay. Hầu hết các lĩnh vực đều đang từng bước đi vào công cuộc chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng của thị trường. Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế cũng không ngoại lệ. Hiện nay, ACTISOFT đang cung ứng rất nhiều giải pháp giúp các bệnh viện, nhà thuốc chuyển đổi số một cách dễ dàng!

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Đưa người dân lên môi trường số

Sau 7 ngày tăng cường hướng dẫn tại các thôn đã có trên 2000 người dân được hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn cách cài đặt, trong thời gian tới tổ CĐS cộng đồng sẽ tiếp tục hướng dẫn đến Nhân dân đảm bảo 100% người dân dduwwocj hưởng các dịch vụ quyền lợi do CĐS mang lại.

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem

Hội nghị bàn giải pháp thực hiện một số tiêu chí khó trong Bộ tiêu chí chuyển đổi số.

Để hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số theo đúng kế hoạch năm 2023. Chiều ngày 01/12/2023 tại hội trường tần 2 UBND xã đã diễn ra Hội nghị bàn giải pháp thực hiện một số tiêu chí khó trong Bộ tiêu chí chuyển đổi số. Để góp phần xây dựng xã về đích CĐS năm 2023.

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem

Bài tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân trong công tác chuyển đổi số

Bài tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân trong công tác chuyển đổi số Bài: Nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số

Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem

Chuyển đổi số trong Nông nghiệp

Chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu của các ngành, các lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp. Cùng với việc nhân rộng các mô hình khởi nghiệp thành công, thì chuyển đổi số ngành nông nghiệp còn đòi hỏi phải triển khai đồng bộ, toàn diện và nông dân phải là trung tâm chuyển đổi số trong nông nghiệp

Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu

CTTĐTBP) - Chuyển đổi số là quá trình ứng dụng kỹ thuật số tiên tiến ở cấp độ cao, thay thế cho phương thức ứng dụng dữ liệu truyền thống nhằm tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ về giá trị sản xuất cho xã hội, theo hướng tích cực. Lĩnh vực nông nghiệp không nằm ngoài công cuộc chuyển đổi số, nếu đi chệch xu hướng phát triển tất yếu này thì đồng nghĩa đang thụt lùi.

Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem