báo cao

Ngày 15/11/2017 00:00:00

Công tác văn hóa năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xã: Lương sơn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Ban: Văn hoá ----------------***----------------

-------------------

Số: 04/ BC –CTVH

Lương sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO CÔNG TÁC VĂN HOÁ NĂM 2017.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN HOÁ NĂM 2018

Kính gửi: - Đảng uỷ – HĐND - UBND xã Lương sơn

- Phòng văn hoá thông tin huyện Thường Xuân

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2017 tình hình thời tiết diễn biến phức tạp sâu bệnh phát triển mạnh vụ mùa thu hoạch kém, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế cũng như các hoạt động văn hoá, thông tin thể dục thể thao xã nhà. Song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp uỷ Đảng chính quyền, đặc biệt là sự chỉ đạo của UBND xã của ngành văn hoá. Công tác văn hoá xã đạt được những kết quả sau:

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thường xuyên tuyên truyền mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước và của chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế . Tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động với các hình thức phong phú, hướng tới các ngày trọng đại của đất nước, Qua đó góp phần nâng cao nhận thức thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, củng cố nền tảng tư tưởng, ổn định chính trị và nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã.

2. Công tác quản lý nhà n­ước.

Tham mưu cho UBND xã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho dạy và học cả 4 trường (3 cấp học), ban hành các văn bản về công tác quản lý văn hoá, tăng cường phối hợp cùng với đoàn liên ngành, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng kinh doanh dịch vụ văn hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lý đúng mức các hoạt động trái với quy định của luật.

III . HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

1. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước và của chính quyền địa phương.

- Phát động các phong trào lập thành tích chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Số lượng:2băng Zôn ;

- Phát động nhân dân trên toàn xã thực hiện tốt công tác quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo vệ sinh môi trư­­ờng Xanh - Sạch - Đẹp, để đón xuân trong lành.

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đón xuân Đinh Dậu “Vui xuân tiết kiệm” Tất cả các cụm dân cư đón xuân không xử dụng pháo và các chất gây nổ, không đánh cờ bạc, các hình thức cá cược, không có người say rượu.

Số lượng: 4băng Zôn ;

- Tuyên truyền mọi người thi đua lao động sản xuất lập thành tích Mừng Đảng Mừng xuân,

Số lượng:4băng Zôn ;

- Phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

(Lễ Phát động được tổ chức vào ngày 12/1/2017 âm lịch) .

Số lượng:2 băng Zôn ;

- Tuyên truyền nhân dân chống rét bảo vệ vật nuôi cây trồng bảo đảm cấy hết diện tích.

- Tuyên truyền toàn dân xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

- Tuyên truyền nhân dân thi đua lao động sảm xuất lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ.

- Hưởng ứng tháng Thanh Niên tuổi trẻ xã Lương sơn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCSHCM xó Lương Sơn lần thứ XXI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tuyên truyền Kỷ niệm 42 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng; Ngày quốc tế lao động 1/5.

- Tuyên truyền toàn dân hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông; Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm,

Số lượng: 2 băng Zôn

- Tuyên truyền nhân dân nêu cao tinh thần dao lý "Uống nước nhớ nguồn" thiết thực chào mừng 70 năm ngày thương binh liệt sỹ

Số lượng: 2 băng Zôn

- Tuyên truyền - phát động phong chào mừng 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9.

Số lượng: 2 băng Zôn

- Tuyên truyền - phát động phong chào, chào mừng 87 năm ngày mặt trận dân tộc thống nhất việt nam; chào mừng 35 năm ngày nhà giáo việt nam 20/11.

Số lượng: 4 băng Zôn

2.Công tác thể dục thể thao.

* Tổ chức các hoạt động như đánh cầu lông cơ quan công sở - Bóng đá tại trường THCS, Dựng cây còn tại trung tâm để cho nhân dân tung còn vào dịp tết ( Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017).

* Ngày 20/3/2017: Khai mạc đại hội TDTT xó Lương Sơn lần thứ 2 với 8 môn 31 nội dung . Bế mạc ngày 26 tháng 3 năm 2017 Đại hội đã thành công tốt đẹp.

* Ngày 3/11 đến ngày 12/11/2017 Tham dự đại hội TDTT huyện Thường Xuân Lần thứ 8 với 64 VĐV; 32 nội dung kết quả Đoàn thể thao xã Lương Sơn xếp thứ 2 toàn huyện.

3. Công tác văn hoá văn nghệ.

- Tất cả các Thôn , 4 trường đều tổ chức toạ đàm ngày 8/3.

- Ban văn hóa phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các trò chơi cho các cháu thiếu nhi ngày tết trung thu.

- Tháng 11 các trường tổ chức tốt các tiết mục văn nghệ biểu diễn chào mừng ngày nhà giáo việt nam

4. Công tác gia đình.

Toàn xã năm 2017chỉ xảy ra 2 vụ bạo lực gia đinh ( Tại Thôn Ngọc Thượng)

5. Công tác bình xét gia đình văn hóa

Tháng 10 năm 2017 tất cả 7 Thôn tổ chức bình xét công nhận gia đình văn hoá 1 năm và 3 năm liên tục Cụ thể các Thôn như sau:

TT

Đơn vị

TỔNG HỘ

ĐẠT GĐVH Năm 2017

Tỉ lệ

ĐẠT GĐVH

(Ba năm liền)

Tỉ lệ

Ghi chú

1

Ngọc Thượng

214

137

64,0 %

171

79,9 %

2

Lương Thịnh

298

176

59,0 %

239

80,2 %

3

Ngọc Sơn

447

320

71,5 %

340

76,0 %

4

Lương Thiện

308

175

56,8 %

244

79,2 %

5

Trung Thành

446

291

65,2 %

337

75,5 %

6

Minh Quang

254

124

48,8 %

220

86,6 %

7

Minh Ngọc

111

63

56,7 %

84

75,6 %

Tổng

2078

1286

61,8 %

1635

78,6 %

IV) VỀ CÔNG TÁC Y TẾ :

1) Y tế : * Tổng số cán bộ y tế : 14

Trong đó: Trạm y tế: 8 (Bác sỹ 1, Y sỹ 6,dược tá1; nữ hộ sinh 1)

Thôn bản: 7 ( Đã qua sơ cấp)

· Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: 23%

· Tỷ lệ dùng nước sạch: 82,7%

· Tỷ xuất sinh: 0,16%o

· Nhà tiêu hợp vệ sinh: 70,1%

1. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ

Trạm kết hợp với ban ngành Đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên phòng 6 bệnh cho trẻ – Tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, phòng chống HIV – VSATTP, vệ sinh môi trường luôn được các tổ chức chính trị xã hội quan tâm giúp đỡ – Thường xuyên họp các ban chỉ đạo để đánh giá rút ra kinh nghiệm.

2. Công tác y tế dự phòng:

Trạm luôn trú trọng và thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kết hợp với ytế thôn bản cùng với các ban ngành trong thôn tuyên truyền, phân công người trực giám sát chặt chẽ các bệnh dịch không để dịch xảy ra.

3. Công tác phòng chống sốt rét:

Tuyên truyền cho nhân dân tẩm màn diệt muỗi để phòng chống sốt rét - Sốt xuất huyết.

Tổng số tẩm màn được 0 cái

Lấy lam máu xét nghiệm 354 không có lam dương tính

Điều trị cho 9 bệnh nhân nghi là sốt rét - Sốt xuất huyết

4. Công tác khám chữa bệnh:

Duy trì công tác trực trạm đón khám bệnh nhân tại trạm, phát hiện những bệnh lạ bệnh hiểm nghèo để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên kịp thời.

- Tổng khám là: 6848 lượt người

- Điều trị nội trú: 315( Tổng số: 1575 ngày điều trị)

- Điều trị ngoại trú 3246 người (Trong đó Y học cổ truyền 1523 người)

- Chuyển tuyến trên 812 người

- Tổng số khám bệnh cho học sịnh: 1255 em.

Ngoài ra còn tổ chức khám bệnh cho người cao tuối, người có công với cách mạng.

- Quản lý bệnh nhân tâm thần 47/47; điều trị 18 người .

5. Chăm sóc sức khoẻ trẻ em:

Tổ chức tiêm chủng thường xuyên cho trẻ để phòng 6 bệnh chính và vận động tiêm thêm não, sởi bổ sung.

Tổ chức cho các cháu uống thuốc giun trẻ từ 24 đến 60 tháng tuối = 463 .cháu – trẻ từ 6 đến 60 thang uống Vi ta min A = 713 cháu

Ngoài ra còn kết hợp với chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cân trẻ từ 0 đến 60 tháng được 807 cháu; trẻ từ 2 đến 60 tháng uông thuốc bại liệt được 112 cháu.

Số học sinh tiểu học uống thuốc giun = 720 cháu

6. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Thường xuyên truyền thông tư vấn cho các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai – Vận động các bà mẹ đến trạm sinh con.

Số lần khám thai:447 lần/các bà mẹ; Số sinh được quản lý 141 sinh tại trạm là 19.

7. Công tác Vệ sinh ATTP phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

Thường xuyên nhắc nhở các cơ sở chế biến gỗ , nhà máy bột giấy đảm bảo an toàn lao động.

Kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh đảm bảo VSATTP theo sự chỉ đạo của TTYT - UBND xã đảm bảo 28/28 cơ sở

8. Kiểm tra chấm điểm tiêu chí quốc gia về y tế đạt 91/100 điểm.

Đã được công nhận xã đạt chuẩn tiêu chi quốc gia về y tế .

V) CÔNG TÁC GIÁO DỤC:

Năm học 2016 - 2017.

- Tổng số trường : 4

- Tổng số lớp: (72 lớp) =1852 Học sinh

Trong đó:

Tiểu học I: 26 lớp = 578 học sinh

Tiểu học II: 9 lớp = 184 học sinh.

Trung học: 14 lớp = 482 học sinh

Mầm Non: 23 lớp = 608 cháu

Trong đó:

Mẫu giáo: 18 lớp = 535 cháu

Nhà trẻ: 5 lớp = 73 cháu

- Kết quả Học lực học sinh:

Tên Trường

HTCTLH

Chưa HTCTLH

Tỉ lệ

HTCTTH

(Hết lớp 5)

Tiểu học 1

572

6

98,9%

101

Tiểu học 2

184

0

100%

32

Tổng

729

6

136

Học sinh giỏi

Học sinh Khá

Học sinh TB

Học sinh yếu

THCS

20

180

278

4

Mầm Non

179

165

206

12

Tiểu học 1

164

143

265

6

Tiểu học 2

- Kết quả xét tốt nghiệp:

* Trung học cơ sở: Xét tốt nghiệp 100em đạt 99 em = 990%

- Học sinh hoàn thành chương trình học tập; tiểu học 2: Đạt100%

- Học sinh hoàn thành chương trình học tập; tiểu học 1: Đạt 99%

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 136/136em đạt 100%

- Học sinh lên lớp tiểu học: Đạt 99,0%

- Học sinh lên lớp THCS: Đạt 99,0%

* Công tác lãnh chỉ đạo cấp uỷ Đảng chính quyền:

- Duy trì đảm bảo cơ sở vật chất cho 4 trường để chuẩn bị cho năm học mới.

* Năm học 2017 - 2018

- Tổng số trường : 4

- Tổng số lớp: (73 lớp) = 1929 Học sinh ; 124 giáo viên

Trong đó:

Tiểu học I: 25 lớp = 585 học sinh Giáo viên 39

Tiểu học II: 9 lớp = 182 học sinh. Giáo viên 16

Trung học: 13 lớp = 491 học sinh Giáo viên 36

Mầm Non: 26 lớp = 671 cháu Giáo viên 33

Trong đó:

Mẫu giáo: 20 lớp = 598 cháu

Nhà trẻ: 6 nhóm trẻ lớp = 73 cháu ( tăng 53 cháu so với kế hoạch)

( 4 trường tăng 77 học sinh so với năm học 2016 - 2017)

- 4 trường đều khai giảng đúng lịch - đúng theo kế hoạch.

- Tham mưu cho UBND tu sửa khu trường điểm lẻ Ngọc sơn với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng.

VI. NHỮNG TỒN TẠI.

- Hoạt động công tác tuyên truyền.

* Tuyên truyền. Hệ thống truyền thanh xã hỏng nhiều cụm loa ở các thôn nên tuyên truyền, chưa thường xuyên liên tục.

* Các thôn khai trương xây dựng làng văn hoá xong nhưng việc thực hiện hương ước còn hạn chế ,

* Ban vận động Xây dưng làng văn hoá ở các thôn hoạt động chưa hiệu quả.

* Việc phối kết hợp giữa các cấp các ngành để vận động con em đi học chưa cao học sinh còn bỏ học nhiều đặc biệt là THCS.

* Vệ sinh môi trường chưa được như mong muốn.

* Việc chấp hành pháp luật chưa cao vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

* Vẫn còn cặp vợ chồng sinh con thứ 3 , Tỉ lệ hộ nghèo cao; chỉ có hai thôn dăng ký về đích nông thôn mới là thấp)

A. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

- Thường xuyên tuyên truyền mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước và của chính quyền địa phương. Tuyên truyền tốt phục vụ các ngày lễ trong năm

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC.

- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho cả 4 trường, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học - Phấn đấu đảm bảo 100% chất lượng thực.

III. CÔNG TÁC Y TẾ DÂN SỐ.

- Phấn đấu giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế .

- Giữ vững danh hiệu 5 làng văn hoá các cấp; đề nghị công nhận mới thêm 1 làng văn hóa nâng tổng số làng lên 6/7 làng.

- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường không để dịch bệnh xảy ra .

- Tuyên truyền tốt công tác kế hoạch hoá gia đình giảm tối thiểu sinh con thứ 3.

- Tăng cường quan tâm khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người già cô đơn, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG VĂN HOÁ

- Phối hợp cùng ban vân động 2 thôn lập hồ sơ đề nghị công nhận làng 2 văn hoá các cấp ở các làng chưa công nhận .

- Bình xét công nhận các gia đình văn hoá theo định kỳ hàng năm.

V. CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI.

- Thực hiện chi trả đúng chế độ cho các đối tượng

- Quan tâm chăm lo động viên thăm hỏi các gia đình chính sách. Đặc biệt vào dịp tết

Người làm báo cáo

Hoàng Trọng Đức

Duyệt của UBND xã

Lương Xuân Thiêm

báo cao

Đăng lúc: 15/11/2017 00:00:00 (GMT+7)

Công tác văn hóa năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xã: Lương sơn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Ban: Văn hoá ----------------***----------------

-------------------

Số: 04/ BC –CTVH

Lương sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO CÔNG TÁC VĂN HOÁ NĂM 2017.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN HOÁ NĂM 2018

Kính gửi: - Đảng uỷ – HĐND - UBND xã Lương sơn

- Phòng văn hoá thông tin huyện Thường Xuân

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2017 tình hình thời tiết diễn biến phức tạp sâu bệnh phát triển mạnh vụ mùa thu hoạch kém, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế cũng như các hoạt động văn hoá, thông tin thể dục thể thao xã nhà. Song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp uỷ Đảng chính quyền, đặc biệt là sự chỉ đạo của UBND xã của ngành văn hoá. Công tác văn hoá xã đạt được những kết quả sau:

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thường xuyên tuyên truyền mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước và của chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế . Tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động với các hình thức phong phú, hướng tới các ngày trọng đại của đất nước, Qua đó góp phần nâng cao nhận thức thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, củng cố nền tảng tư tưởng, ổn định chính trị và nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã.

2. Công tác quản lý nhà n­ước.

Tham mưu cho UBND xã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho dạy và học cả 4 trường (3 cấp học), ban hành các văn bản về công tác quản lý văn hoá, tăng cường phối hợp cùng với đoàn liên ngành, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng kinh doanh dịch vụ văn hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lý đúng mức các hoạt động trái với quy định của luật.

III . HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

1. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước và của chính quyền địa phương.

- Phát động các phong trào lập thành tích chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Số lượng:2băng Zôn ;

- Phát động nhân dân trên toàn xã thực hiện tốt công tác quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo vệ sinh môi trư­­ờng Xanh - Sạch - Đẹp, để đón xuân trong lành.

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đón xuân Đinh Dậu “Vui xuân tiết kiệm” Tất cả các cụm dân cư đón xuân không xử dụng pháo và các chất gây nổ, không đánh cờ bạc, các hình thức cá cược, không có người say rượu.

Số lượng: 4băng Zôn ;

- Tuyên truyền mọi người thi đua lao động sản xuất lập thành tích Mừng Đảng Mừng xuân,

Số lượng:4băng Zôn ;

- Phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

(Lễ Phát động được tổ chức vào ngày 12/1/2017 âm lịch) .

Số lượng:2 băng Zôn ;

- Tuyên truyền nhân dân chống rét bảo vệ vật nuôi cây trồng bảo đảm cấy hết diện tích.

- Tuyên truyền toàn dân xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

- Tuyên truyền nhân dân thi đua lao động sảm xuất lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ.

- Hưởng ứng tháng Thanh Niên tuổi trẻ xã Lương sơn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCSHCM xó Lương Sơn lần thứ XXI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tuyên truyền Kỷ niệm 42 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng; Ngày quốc tế lao động 1/5.

- Tuyên truyền toàn dân hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông; Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm,

Số lượng: 2 băng Zôn

- Tuyên truyền nhân dân nêu cao tinh thần dao lý "Uống nước nhớ nguồn" thiết thực chào mừng 70 năm ngày thương binh liệt sỹ

Số lượng: 2 băng Zôn

- Tuyên truyền - phát động phong chào mừng 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9.

Số lượng: 2 băng Zôn

- Tuyên truyền - phát động phong chào, chào mừng 87 năm ngày mặt trận dân tộc thống nhất việt nam; chào mừng 35 năm ngày nhà giáo việt nam 20/11.

Số lượng: 4 băng Zôn

2.Công tác thể dục thể thao.

* Tổ chức các hoạt động như đánh cầu lông cơ quan công sở - Bóng đá tại trường THCS, Dựng cây còn tại trung tâm để cho nhân dân tung còn vào dịp tết ( Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017).

* Ngày 20/3/2017: Khai mạc đại hội TDTT xó Lương Sơn lần thứ 2 với 8 môn 31 nội dung . Bế mạc ngày 26 tháng 3 năm 2017 Đại hội đã thành công tốt đẹp.

* Ngày 3/11 đến ngày 12/11/2017 Tham dự đại hội TDTT huyện Thường Xuân Lần thứ 8 với 64 VĐV; 32 nội dung kết quả Đoàn thể thao xã Lương Sơn xếp thứ 2 toàn huyện.

3. Công tác văn hoá văn nghệ.

- Tất cả các Thôn , 4 trường đều tổ chức toạ đàm ngày 8/3.

- Ban văn hóa phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các trò chơi cho các cháu thiếu nhi ngày tết trung thu.

- Tháng 11 các trường tổ chức tốt các tiết mục văn nghệ biểu diễn chào mừng ngày nhà giáo việt nam

4. Công tác gia đình.

Toàn xã năm 2017chỉ xảy ra 2 vụ bạo lực gia đinh ( Tại Thôn Ngọc Thượng)

5. Công tác bình xét gia đình văn hóa

Tháng 10 năm 2017 tất cả 7 Thôn tổ chức bình xét công nhận gia đình văn hoá 1 năm và 3 năm liên tục Cụ thể các Thôn như sau:

TT

Đơn vị

TỔNG HỘ

ĐẠT GĐVH Năm 2017

Tỉ lệ

ĐẠT GĐVH

(Ba năm liền)

Tỉ lệ

Ghi chú

1

Ngọc Thượng

214

137

64,0 %

171

79,9 %

2

Lương Thịnh

298

176

59,0 %

239

80,2 %

3

Ngọc Sơn

447

320

71,5 %

340

76,0 %

4

Lương Thiện

308

175

56,8 %

244

79,2 %

5

Trung Thành

446

291

65,2 %

337

75,5 %

6

Minh Quang

254

124

48,8 %

220

86,6 %

7

Minh Ngọc

111

63

56,7 %

84

75,6 %

Tổng

2078

1286

61,8 %

1635

78,6 %

IV) VỀ CÔNG TÁC Y TẾ :

1) Y tế : * Tổng số cán bộ y tế : 14

Trong đó: Trạm y tế: 8 (Bác sỹ 1, Y sỹ 6,dược tá1; nữ hộ sinh 1)

Thôn bản: 7 ( Đã qua sơ cấp)

· Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: 23%

· Tỷ lệ dùng nước sạch: 82,7%

· Tỷ xuất sinh: 0,16%o

· Nhà tiêu hợp vệ sinh: 70,1%

1. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ

Trạm kết hợp với ban ngành Đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên phòng 6 bệnh cho trẻ – Tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, phòng chống HIV – VSATTP, vệ sinh môi trường luôn được các tổ chức chính trị xã hội quan tâm giúp đỡ – Thường xuyên họp các ban chỉ đạo để đánh giá rút ra kinh nghiệm.

2. Công tác y tế dự phòng:

Trạm luôn trú trọng và thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kết hợp với ytế thôn bản cùng với các ban ngành trong thôn tuyên truyền, phân công người trực giám sát chặt chẽ các bệnh dịch không để dịch xảy ra.

3. Công tác phòng chống sốt rét:

Tuyên truyền cho nhân dân tẩm màn diệt muỗi để phòng chống sốt rét - Sốt xuất huyết.

Tổng số tẩm màn được 0 cái

Lấy lam máu xét nghiệm 354 không có lam dương tính

Điều trị cho 9 bệnh nhân nghi là sốt rét - Sốt xuất huyết

4. Công tác khám chữa bệnh:

Duy trì công tác trực trạm đón khám bệnh nhân tại trạm, phát hiện những bệnh lạ bệnh hiểm nghèo để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên kịp thời.

- Tổng khám là: 6848 lượt người

- Điều trị nội trú: 315( Tổng số: 1575 ngày điều trị)

- Điều trị ngoại trú 3246 người (Trong đó Y học cổ truyền 1523 người)

- Chuyển tuyến trên 812 người

- Tổng số khám bệnh cho học sịnh: 1255 em.

Ngoài ra còn tổ chức khám bệnh cho người cao tuối, người có công với cách mạng.

- Quản lý bệnh nhân tâm thần 47/47; điều trị 18 người .

5. Chăm sóc sức khoẻ trẻ em:

Tổ chức tiêm chủng thường xuyên cho trẻ để phòng 6 bệnh chính và vận động tiêm thêm não, sởi bổ sung.

Tổ chức cho các cháu uống thuốc giun trẻ từ 24 đến 60 tháng tuối = 463 .cháu – trẻ từ 6 đến 60 thang uống Vi ta min A = 713 cháu

Ngoài ra còn kết hợp với chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cân trẻ từ 0 đến 60 tháng được 807 cháu; trẻ từ 2 đến 60 tháng uông thuốc bại liệt được 112 cháu.

Số học sinh tiểu học uống thuốc giun = 720 cháu

6. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Thường xuyên truyền thông tư vấn cho các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai – Vận động các bà mẹ đến trạm sinh con.

Số lần khám thai:447 lần/các bà mẹ; Số sinh được quản lý 141 sinh tại trạm là 19.

7. Công tác Vệ sinh ATTP phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

Thường xuyên nhắc nhở các cơ sở chế biến gỗ , nhà máy bột giấy đảm bảo an toàn lao động.

Kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh đảm bảo VSATTP theo sự chỉ đạo của TTYT - UBND xã đảm bảo 28/28 cơ sở

8. Kiểm tra chấm điểm tiêu chí quốc gia về y tế đạt 91/100 điểm.

Đã được công nhận xã đạt chuẩn tiêu chi quốc gia về y tế .

V) CÔNG TÁC GIÁO DỤC:

Năm học 2016 - 2017.

- Tổng số trường : 4

- Tổng số lớp: (72 lớp) =1852 Học sinh

Trong đó:

Tiểu học I: 26 lớp = 578 học sinh

Tiểu học II: 9 lớp = 184 học sinh.

Trung học: 14 lớp = 482 học sinh

Mầm Non: 23 lớp = 608 cháu

Trong đó:

Mẫu giáo: 18 lớp = 535 cháu

Nhà trẻ: 5 lớp = 73 cháu

- Kết quả Học lực học sinh:

Tên Trường

HTCTLH

Chưa HTCTLH

Tỉ lệ

HTCTTH

(Hết lớp 5)

Tiểu học 1

572

6

98,9%

101

Tiểu học 2

184

0

100%

32

Tổng

729

6

136

Học sinh giỏi

Học sinh Khá

Học sinh TB

Học sinh yếu

THCS

20

180

278

4

Mầm Non

179

165

206

12

Tiểu học 1

164

143

265

6

Tiểu học 2

- Kết quả xét tốt nghiệp:

* Trung học cơ sở: Xét tốt nghiệp 100em đạt 99 em = 990%

- Học sinh hoàn thành chương trình học tập; tiểu học 2: Đạt100%

- Học sinh hoàn thành chương trình học tập; tiểu học 1: Đạt 99%

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 136/136em đạt 100%

- Học sinh lên lớp tiểu học: Đạt 99,0%

- Học sinh lên lớp THCS: Đạt 99,0%

* Công tác lãnh chỉ đạo cấp uỷ Đảng chính quyền:

- Duy trì đảm bảo cơ sở vật chất cho 4 trường để chuẩn bị cho năm học mới.

* Năm học 2017 - 2018

- Tổng số trường : 4

- Tổng số lớp: (73 lớp) = 1929 Học sinh ; 124 giáo viên

Trong đó:

Tiểu học I: 25 lớp = 585 học sinh Giáo viên 39

Tiểu học II: 9 lớp = 182 học sinh. Giáo viên 16

Trung học: 13 lớp = 491 học sinh Giáo viên 36

Mầm Non: 26 lớp = 671 cháu Giáo viên 33

Trong đó:

Mẫu giáo: 20 lớp = 598 cháu

Nhà trẻ: 6 nhóm trẻ lớp = 73 cháu ( tăng 53 cháu so với kế hoạch)

( 4 trường tăng 77 học sinh so với năm học 2016 - 2017)

- 4 trường đều khai giảng đúng lịch - đúng theo kế hoạch.

- Tham mưu cho UBND tu sửa khu trường điểm lẻ Ngọc sơn với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng.

VI. NHỮNG TỒN TẠI.

- Hoạt động công tác tuyên truyền.

* Tuyên truyền. Hệ thống truyền thanh xã hỏng nhiều cụm loa ở các thôn nên tuyên truyền, chưa thường xuyên liên tục.

* Các thôn khai trương xây dựng làng văn hoá xong nhưng việc thực hiện hương ước còn hạn chế ,

* Ban vận động Xây dưng làng văn hoá ở các thôn hoạt động chưa hiệu quả.

* Việc phối kết hợp giữa các cấp các ngành để vận động con em đi học chưa cao học sinh còn bỏ học nhiều đặc biệt là THCS.

* Vệ sinh môi trường chưa được như mong muốn.

* Việc chấp hành pháp luật chưa cao vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

* Vẫn còn cặp vợ chồng sinh con thứ 3 , Tỉ lệ hộ nghèo cao; chỉ có hai thôn dăng ký về đích nông thôn mới là thấp)

A. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

- Thường xuyên tuyên truyền mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước và của chính quyền địa phương. Tuyên truyền tốt phục vụ các ngày lễ trong năm

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC.

- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho cả 4 trường, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học - Phấn đấu đảm bảo 100% chất lượng thực.

III. CÔNG TÁC Y TẾ DÂN SỐ.

- Phấn đấu giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế .

- Giữ vững danh hiệu 5 làng văn hoá các cấp; đề nghị công nhận mới thêm 1 làng văn hóa nâng tổng số làng lên 6/7 làng.

- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường không để dịch bệnh xảy ra .

- Tuyên truyền tốt công tác kế hoạch hoá gia đình giảm tối thiểu sinh con thứ 3.

- Tăng cường quan tâm khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người già cô đơn, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG VĂN HOÁ

- Phối hợp cùng ban vân động 2 thôn lập hồ sơ đề nghị công nhận làng 2 văn hoá các cấp ở các làng chưa công nhận .

- Bình xét công nhận các gia đình văn hoá theo định kỳ hàng năm.

V. CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI.

- Thực hiện chi trả đúng chế độ cho các đối tượng

- Quan tâm chăm lo động viên thăm hỏi các gia đình chính sách. Đặc biệt vào dịp tết

Người làm báo cáo

Hoàng Trọng Đức

Duyệt của UBND xã

Lương Xuân Thiêm

Từ khóa bài viết: