Hội nghị triển khai các kế hoạch Cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; tội phạm trộm cắp tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước.

Ngày 20/06/2022 00:00:00

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị và địa bàn được phân công phụ trách để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Sáng ngày 20/6/2022, tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Lương Sơn, UBND đã tổ chức Hội nghị triển khai các kế hoạch Cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; tội phạm trộm cắp tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Hà Văn Ngoan- Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã dự, chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Lương Xuân Thiêm- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đc trong cấp uỷ, chính quyền xã; các ban, ngành, đoàn thể, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học; các đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ ANTT của 7/7 thôn trên địa bàn và toàn thể Chỉ huy, CBCS Công an xã Lương Sơn, các đồng chí Cán bộ Công an huyện tăng cường.

Đồng chí: Nguyễn Công Huỳnh - Trưởng công an xãtriển khai nội dung các kế hoạch

Đại diện Công an xã đã triển khai nội dung các Kế hoạch triển khai cao điểm, các Quyết định của UBND, Ban chỉ đạo ANTT xã về phân công, giao nhiệm vụ, phụ trách địa bàn đối với các ngành, đoàn thể, các thành viên BCĐ ANTT..., trọng tâm là công tác nắm tình hình, tuyên truyền, phòng ngừa không để xảy ra phức tạp về trộm cắp tài sản, tội phạm về ma tuý và phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép...

Tại hội nghị, đại diện các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học đã tổ chức ký cam kết triển khai các nội dung Kế hoạch Cao điểm..

Đồng chí: Lương Xuân Thiêm - Chủ tịch UBND xã Kết luận hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị và địa bàn được phân công phụ trách để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Nguồn: CAX - Công chức VH-XH

Hội nghị triển khai các kế hoạch Cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; tội phạm trộm cắp tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước.

Đăng lúc: 20/06/2022 00:00:00 (GMT+7)

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị và địa bàn được phân công phụ trách để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Sáng ngày 20/6/2022, tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Lương Sơn, UBND đã tổ chức Hội nghị triển khai các kế hoạch Cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; tội phạm trộm cắp tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Hà Văn Ngoan- Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã dự, chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Lương Xuân Thiêm- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đc trong cấp uỷ, chính quyền xã; các ban, ngành, đoàn thể, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học; các đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ ANTT của 7/7 thôn trên địa bàn và toàn thể Chỉ huy, CBCS Công an xã Lương Sơn, các đồng chí Cán bộ Công an huyện tăng cường.

Đồng chí: Nguyễn Công Huỳnh - Trưởng công an xãtriển khai nội dung các kế hoạch

Đại diện Công an xã đã triển khai nội dung các Kế hoạch triển khai cao điểm, các Quyết định của UBND, Ban chỉ đạo ANTT xã về phân công, giao nhiệm vụ, phụ trách địa bàn đối với các ngành, đoàn thể, các thành viên BCĐ ANTT..., trọng tâm là công tác nắm tình hình, tuyên truyền, phòng ngừa không để xảy ra phức tạp về trộm cắp tài sản, tội phạm về ma tuý và phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép...

Tại hội nghị, đại diện các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học đã tổ chức ký cam kết triển khai các nội dung Kế hoạch Cao điểm..

Đồng chí: Lương Xuân Thiêm - Chủ tịch UBND xã Kết luận hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị và địa bàn được phân công phụ trách để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Nguồn: CAX - Công chức VH-XH

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)