Hội viên phụ nữ xã lương Sơn chung tay cấy lúa giúp gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 21/06/2022 00:00:00

Trong 1 buổi sáng 32 hội viên phụ nữ thôn Minh Ngọc đã giúp 02 gia đình hội viên cấy song 6 sào lúa. Việc làm này không chỉ giúp chị Khiêm kịp hoàn thành vụ mùa đúng thời vụ mà còn động viên tinh thần hội viên và gia đình vượt qua khó khăn, giúp hội viên tin vào tổ chức và gắn bó xây dựng tổ chức.

Sáng ngày 18/6/2022, Hội viên Phụ nữ thôn Minh Ngọc xã Lương Sơn đã tổ chức xuống đống cấy lúa vụ mùa giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Theo quy chế hoạt động của chi hội Phụ nữ thôn Minh Ngọc thì hội sẽ tương trợ giúp đỡ những hội viên khó khăn khi mùa vụ tới, hội viên sinh con nhỏ, hội viên ốm đau, hoặc có người thân ốm đau phải đi điều trị tại bệnh viện.

Hội viên phụ nữ thôn Minh Ngọc cấy lúa giúp gia đình hội viên

Trên tinh thần tương thân tương ái, hội viên phụ nữ thôn Minh Ngọc xã Lương Sơn đã thể hiện trách nhiệm của tổ chức mình đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn.Trong 1 buổi sáng 32 hội viên phụ nữ thôn Minh Ngọc đã giúp 02 gia đình hội viên cấy song 6 sào lúa. Việc làm này không chỉ giúp chị Khiêm kịp hoàn thànhvụ mùa đúng thời vụ mà còn động viên tinh thầnhội viên và gia đình vượt qua khó khăn, giúp hội viên tin vào tổ chức và gắn bó xây dựng tổ chức.

Hội viên phụ nữ thôn Minh Ngọc cấy lúa giúp gia đình hội viên

Không chỉ ở chi hội Minh Ngọc mà ở các chi hội khác, phong trào giúp đỡ chị em khó khăn về ngày công đã được lan tỏa. Không chỉ cấy lúa, gặt lúa mà còn nhiều hoạt động khác như làm cỏ, bẻ ngô, …..

Hội viên phụ nữ thôn Minh Ngọc cấy lúa giúp gia đình hội viên

Đây là một trong những hoạt động nhằm chia sẻ những khó khăn lúc ốm đau hoạn nạn, gắn kết tình cảm của chị em hội viên trong chi hội; đồng thời cũng là một trong những hoạt động thiết thực được Hội LHPN xã Lương Sơn tích cực tuyên truyền vận động, hội viên phụ nữ trên địa bàn hưởng ứng thực hiện, quan tâm hỗ trợ những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhằm lan tỏa, tập hợp thu hút hội viên trên địa bàn giúp đỡ nhau lúc khó khăn để vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Ảnh và tin

Lê Thị Hương – Công chức VH-XH

Hội viên phụ nữ xã lương Sơn chung tay cấy lúa giúp gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Đăng lúc: 21/06/2022 00:00:00 (GMT+7)

Trong 1 buổi sáng 32 hội viên phụ nữ thôn Minh Ngọc đã giúp 02 gia đình hội viên cấy song 6 sào lúa. Việc làm này không chỉ giúp chị Khiêm kịp hoàn thành vụ mùa đúng thời vụ mà còn động viên tinh thần hội viên và gia đình vượt qua khó khăn, giúp hội viên tin vào tổ chức và gắn bó xây dựng tổ chức.

Sáng ngày 18/6/2022, Hội viên Phụ nữ thôn Minh Ngọc xã Lương Sơn đã tổ chức xuống đống cấy lúa vụ mùa giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Theo quy chế hoạt động của chi hội Phụ nữ thôn Minh Ngọc thì hội sẽ tương trợ giúp đỡ những hội viên khó khăn khi mùa vụ tới, hội viên sinh con nhỏ, hội viên ốm đau, hoặc có người thân ốm đau phải đi điều trị tại bệnh viện.

Hội viên phụ nữ thôn Minh Ngọc cấy lúa giúp gia đình hội viên

Trên tinh thần tương thân tương ái, hội viên phụ nữ thôn Minh Ngọc xã Lương Sơn đã thể hiện trách nhiệm của tổ chức mình đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn.Trong 1 buổi sáng 32 hội viên phụ nữ thôn Minh Ngọc đã giúp 02 gia đình hội viên cấy song 6 sào lúa. Việc làm này không chỉ giúp chị Khiêm kịp hoàn thànhvụ mùa đúng thời vụ mà còn động viên tinh thầnhội viên và gia đình vượt qua khó khăn, giúp hội viên tin vào tổ chức và gắn bó xây dựng tổ chức.

Hội viên phụ nữ thôn Minh Ngọc cấy lúa giúp gia đình hội viên

Không chỉ ở chi hội Minh Ngọc mà ở các chi hội khác, phong trào giúp đỡ chị em khó khăn về ngày công đã được lan tỏa. Không chỉ cấy lúa, gặt lúa mà còn nhiều hoạt động khác như làm cỏ, bẻ ngô, …..

Hội viên phụ nữ thôn Minh Ngọc cấy lúa giúp gia đình hội viên

Đây là một trong những hoạt động nhằm chia sẻ những khó khăn lúc ốm đau hoạn nạn, gắn kết tình cảm của chị em hội viên trong chi hội; đồng thời cũng là một trong những hoạt động thiết thực được Hội LHPN xã Lương Sơn tích cực tuyên truyền vận động, hội viên phụ nữ trên địa bàn hưởng ứng thực hiện, quan tâm hỗ trợ những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhằm lan tỏa, tập hợp thu hút hội viên trên địa bàn giúp đỡ nhau lúc khó khăn để vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Ảnh và tin

Lê Thị Hương – Công chức VH-XH
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)