Công an Lương Sơn

Ngày 09/12/2021 00:00:00

Tuyên truyền cảnh báo người dân phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm.

Để góp phần nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, sáng ngày 15/9/2020 Công an xã đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa một số loại tội phạm để nhân dân biết, thực hiện vì bình yên, hạnh phúc của mọi người, mọi nhà
Trước đó ngày 14/9/2020, Công an xã cũng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống bạo lực học đường và luật giao thông đường bộ tại Trường THCS Lương Sơn hưởng ứng lễ phát động tháng cao điểm phòng chống ma túy, HIV/AIDS đợt 1 năm học 2020-2021. Tại buổi tuyên truyền CBGV và học sinh đã được cung cấp kiến thức, hiểu biết về các loại ma túy, hậu quả của ma túy và biện pháp phòng tránh; đồng thời được phổ biến các quy định về chấp hành Luật giao thông đường bộ, đảm bảo TTATGT trước cổng trường và nhắc nhở các hành vi bị nghiêm cấm, biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường. Kết thúc buổi tuyên truyền, Công an xã đã phối hợp với nhà trường cho ký cam kết đối với các khối lớp, giáo viên chủ nhiệm trong toàn trường và cho học sinh viết bài thu hoạch.119105136_190345379136321_5092588588146596143_n.jpg119209657_190345332469659_7198114776752008716_n.jpg119438547_190345355802990_1351635245818517243_n.jpg

Công an Lương Sơn

Đăng lúc: 09/12/2021 00:00:00 (GMT+7)

Tuyên truyền cảnh báo người dân phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm.

Để góp phần nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, sáng ngày 15/9/2020 Công an xã đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa một số loại tội phạm để nhân dân biết, thực hiện vì bình yên, hạnh phúc của mọi người, mọi nhà
Trước đó ngày 14/9/2020, Công an xã cũng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống bạo lực học đường và luật giao thông đường bộ tại Trường THCS Lương Sơn hưởng ứng lễ phát động tháng cao điểm phòng chống ma túy, HIV/AIDS đợt 1 năm học 2020-2021. Tại buổi tuyên truyền CBGV và học sinh đã được cung cấp kiến thức, hiểu biết về các loại ma túy, hậu quả của ma túy và biện pháp phòng tránh; đồng thời được phổ biến các quy định về chấp hành Luật giao thông đường bộ, đảm bảo TTATGT trước cổng trường và nhắc nhở các hành vi bị nghiêm cấm, biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường. Kết thúc buổi tuyên truyền, Công an xã đã phối hợp với nhà trường cho ký cam kết đối với các khối lớp, giáo viên chủ nhiệm trong toàn trường và cho học sinh viết bài thu hoạch.119105136_190345379136321_5092588588146596143_n.jpg119209657_190345332469659_7198114776752008716_n.jpg119438547_190345355802990_1351635245818517243_n.jpg

Từ khóa bài viết: