Diễn Đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân

Ngày 11/11/2021 00:00:00

Ngày 08/11/2021, Công an xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân đã phối hợp với khối Dân vận xã tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân năm 2021

Công an xã Lương Sơn: Tổ chức hội nghị “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”

Ngày 08/11/2021, Công an xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân đã phối hợp với khối Dân vận xã tổ chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2021…

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác của Công an xã Lương Sơn 10 tháng năm 2021. Báo cáo nêu rõ: Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù điều kiện và tình hình có nhiều khó khăn, phức tạp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song lực lượng Công an xã Lương Sơn đã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tuỵ hết lòng phục vụ nhân dân; vừa tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu, nắm tình hình, vừa triển khai đồng bộ, có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, trọng tâm là bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Công an xã đã thường xuyên làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, nhu cầu chính đáng của Nhân dân được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Các đại biểutham gia đóng góp ý kiến cho lực lượng Công an xã

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch; trực tiếp tham gia tại các chốt kiểm soát y tế 24/24h, bảo vệ tuyệt đối an toàn ANTT tại các điểm chốt; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ truy vết, rà soát công dân, đưa đón công dân từ vùng dịch về; quan tâm, duy trì, kiện toàn tổ ANTT, tổ an ninh xã hội để làm hạt nhân nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở; với kết quả, thành tích đạt được trong năm 2021 lực lượng Công an xã Lương Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen...

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, tại diễn đàn đã có 11 ý kiến của Nhân dân phát biểu đóng góp thẳng thắn về mọi mặt công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an xã; đồng thời thể hiện sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân đối với lực lượng Công an chính quy khi về đảm nhận chức danh Công an xã; chia sẻ, góp ý để lực lượng Công an xã Lương Sơn tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm đảo ANTT trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Tại diễn đàn, Công an huyện Thường Xuân tổ chức lấy phiếu đánh giá sự Hài lòng của Nhân dân đối với Công an xã năm 2021.

Theo nguồn tin của BCA xã Lương Sơn

Diễn Đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân

Đăng lúc: 11/11/2021 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 08/11/2021, Công an xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân đã phối hợp với khối Dân vận xã tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân năm 2021

Công an xã Lương Sơn: Tổ chức hội nghị “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”

Ngày 08/11/2021, Công an xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân đã phối hợp với khối Dân vận xã tổ chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2021…

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác của Công an xã Lương Sơn 10 tháng năm 2021. Báo cáo nêu rõ: Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù điều kiện và tình hình có nhiều khó khăn, phức tạp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song lực lượng Công an xã Lương Sơn đã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tuỵ hết lòng phục vụ nhân dân; vừa tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu, nắm tình hình, vừa triển khai đồng bộ, có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, trọng tâm là bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Công an xã đã thường xuyên làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, nhu cầu chính đáng của Nhân dân được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Các đại biểutham gia đóng góp ý kiến cho lực lượng Công an xã

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch; trực tiếp tham gia tại các chốt kiểm soát y tế 24/24h, bảo vệ tuyệt đối an toàn ANTT tại các điểm chốt; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ truy vết, rà soát công dân, đưa đón công dân từ vùng dịch về; quan tâm, duy trì, kiện toàn tổ ANTT, tổ an ninh xã hội để làm hạt nhân nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở; với kết quả, thành tích đạt được trong năm 2021 lực lượng Công an xã Lương Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen...

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, tại diễn đàn đã có 11 ý kiến của Nhân dân phát biểu đóng góp thẳng thắn về mọi mặt công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an xã; đồng thời thể hiện sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân đối với lực lượng Công an chính quy khi về đảm nhận chức danh Công an xã; chia sẻ, góp ý để lực lượng Công an xã Lương Sơn tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm đảo ANTT trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Tại diễn đàn, Công an huyện Thường Xuân tổ chức lấy phiếu đánh giá sự Hài lòng của Nhân dân đối với Công an xã năm 2021.

Theo nguồn tin của BCA xã Lương Sơn