Quân sự xã Lương Sơn

Ngày 10/07/2021 00:00:00

Ngày 17 tháng 10 năm 2020. Thanh niên xã Lương sơn hăng hái tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Theo kế hoạch toàn xã 45 đồng chí, tổng đi khám 50 đồng chí vượt kế hoạch 5 đồng chí.

khám tuyen1.jpg
kham tuyen 3.jpgkham tuyen 5.jpg

Quân sự xã Lương Sơn

Đăng lúc: 10/07/2021 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 17 tháng 10 năm 2020. Thanh niên xã Lương sơn hăng hái tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Theo kế hoạch toàn xã 45 đồng chí, tổng đi khám 50 đồng chí vượt kế hoạch 5 đồng chí.

khám tuyen1.jpg
kham tuyen 3.jpgkham tuyen 5.jpg
Từ khóa bài viết: