Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng năm 2014

Ngày 25/04/2014 16:49:42

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lương Sơn khai giảng lớp đoàn viên Lý Tự Trọng năm 2014

Được sự thống nhất của Ban Thường Vụ Đảng ủy, BTV huyện Đoàn Thường Xuân, chiều nay ngày 25 tháng 4 năm 2014 BTV Đoàn xã Lương Sơn Khai giảng lớp đoàn viên Lý Tự Trọng năm 2014 cho 89 thanh niên tiên tiến trên địa bàn xã.

IMG_20140425_145026.jpg
(Ảnh: Hà Ngoan)
Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Thắng - PBT Thường trực Đảng ủy, Thamdự còn có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội trong xã.
Khai mạc lớp học đồng chí Hà Văn Ngoan - BT Đoàn xã ôn lại tiểu sử đồng chí Lý Tự Trọng và nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thế hệ thanh niên là tráchnhiệm chung của các cấp các ngành, gia đình và toàn xã hội về giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Lớp học sẽ diễn ra từ chiều ngày 25/4/2014 đến hết ngày 27/4/2014. Tham gia lớp học các em sẽ được học tập và nghiên cứu ba bài lý luận chính trị là: Bài 1 "Một số vấn cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam"(Đồng chí: Phạm Văn Thắng - PBT Thường trực Đảng ủy truyền đạt); Bài 2 "Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" (Đồng chí: Hà Văn Ngoan - BT Đoàn xã truyền đạt); Bài 3 "Phấn đấu để trở thành người đoàn viên" (Đồng chí: Hà Văn Ngoan - BT Đoàn xã truyền đạt).

IMG_20140425_150305.jpg
(Ảnh: Hà Ngoan)
Ngay sau khi lễ khai giảng, đồng chí Phạm Văn Thắng - PBT Thường trực Đảng ủy trực tiếp truyền đạt bài 1 "Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam"

Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng năm 2014

Đăng lúc: 25/04/2014 16:49:42 (GMT+7)

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lương Sơn khai giảng lớp đoàn viên Lý Tự Trọng năm 2014

Được sự thống nhất của Ban Thường Vụ Đảng ủy, BTV huyện Đoàn Thường Xuân, chiều nay ngày 25 tháng 4 năm 2014 BTV Đoàn xã Lương Sơn Khai giảng lớp đoàn viên Lý Tự Trọng năm 2014 cho 89 thanh niên tiên tiến trên địa bàn xã.

IMG_20140425_145026.jpg
(Ảnh: Hà Ngoan)
Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Thắng - PBT Thường trực Đảng ủy, Thamdự còn có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội trong xã.
Khai mạc lớp học đồng chí Hà Văn Ngoan - BT Đoàn xã ôn lại tiểu sử đồng chí Lý Tự Trọng và nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thế hệ thanh niên là tráchnhiệm chung của các cấp các ngành, gia đình và toàn xã hội về giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Lớp học sẽ diễn ra từ chiều ngày 25/4/2014 đến hết ngày 27/4/2014. Tham gia lớp học các em sẽ được học tập và nghiên cứu ba bài lý luận chính trị là: Bài 1 "Một số vấn cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam"(Đồng chí: Phạm Văn Thắng - PBT Thường trực Đảng ủy truyền đạt); Bài 2 "Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" (Đồng chí: Hà Văn Ngoan - BT Đoàn xã truyền đạt); Bài 3 "Phấn đấu để trở thành người đoàn viên" (Đồng chí: Hà Văn Ngoan - BT Đoàn xã truyền đạt).

IMG_20140425_150305.jpg
(Ảnh: Hà Ngoan)
Ngay sau khi lễ khai giảng, đồng chí Phạm Văn Thắng - PBT Thường trực Đảng ủy trực tiếp truyền đạt bài 1 "Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam"