Báo cáo công tác van hoa 2018

Ngày 21/11/2018 00:00:00

Công tác văn hóa năm 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ LƯƠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

SỐ : 04/ BC – CTVH

Lương sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC VĂN NĂM 2018.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN HOÁ NĂM 2019


Kính gửi:

- Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Lương sơn

- Phòng văn hoá thông tin huyện Thường Xuân.

Thực hiện kế hoạch của UBND xã về công tác văn hóa tháng đầu năm 2018. Ban văn hoá báo cáo như sau:

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước và của chính quyền địa phương.

- Phát động các phong trào lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Số lượng:2 băng Zôn ;

- Phát động nhân dân trên toàn xã thực hiện tốt công tác quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo vệ sinh môi trư­­ờng Xanh - Sạch - Đẹp, để đón xuân trong lành.

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đón xuân Mậu Tuất “Vui xuân tiết kiệm” Tất cả các cụm dân cư đón xuân không xử dụng pháo và các chất gây nổ, không đánh cờ bạc, các hình thức cá cược, không có người say rượu.

Số lượng: 4băng Zôn ;

- Tuyên truyền mọi người thi đua lao động sản xuất lập thành tích Mừng Đảng Mừng xuân,

Số lượng: 4 băng Zôn ;

- Phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

(Lễ Phát động được tổ chức vào ngày 08/1/2018 âm lịch) .

Số lượng: 2 băng Zôn ;

- Tuyên truyền nhân dân chống rét bảo vệ vật nuôi cây trồng bảo đảm cấy hết diện tích.

- Tuyên truyền toàn dân xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

- Tuyên truyền nhân dân thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Tuyên truyền Kỷ niệm 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng; Ngày quốc tế lao động 1/5.

- Tuyên truyền toàn dân hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông; Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm,

Số lượng: 2 băng Zôn

- Tuyên truyền nhân dân nêu cao tinh thần dao lý "Uống nước nhớ nguồn" thiết thực chào mừng 71 năm ngày thương binh liệt sỹ

Số lượng: 2 băng Zôn

- Tuyên truyền - phát động phong chào mừng 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9.

Số lượng: 2 băng Zôn

- Tuyên truyền Xây dưng nông thôn mới:

- Số lượng: 2 băng Zôn.

- 10 Panno = 101,2m2 ( Kinh Phí trên 50 triệu đồng)

- 3 Cổng chào (Lương Thiện; Ngọc Sơn; Trung Thành kinh phí khoảng 100 triệu đồng)

- Tuyên truyền ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11

II.CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO.

* Tổ chức các hoạt động như đánh cầu lông cơ quan công sở - Bóng đá tại trường THCS, Dựng cây còn tại trung tâm để cho nhân dân tung còn vào dịp tết ( Mừng Đảng - Mừng Xuân 2018).

* Tháng 7 năm 2018 Tham giải bóng đá huyện thường xuân đạt giải nhất.

* Ngày 9/8 /2018: Khai mạc giải bóng đá đoàn thanh niên mở rộng lần thứ 2. Bế mạc ngày 19 tháng 8 năm 2018. Kết quả nhất đội trung thành; nhì đội Lương Thiện; ba đội Ngọc Sơn, bốn đội Minh Quang.

* Ngày 26 Tháng 8/2018 Thôn Lương Thịnh tiếp tục khai mạc giải bóng đá thanh niên lần thứ nhất với 4 đội tham gia. Bế mạc trao giải vào ngày 2/9/2018. Kết quả đội Ngọc sơn đoạt giải nhất; nhì đội Lương Thịnh; ba đội Minh Ngọc; bốn đội Ngọc Thượng.

Kinh Phí cả 2 giải: - Cơ cấu giải thưởng trên 10 triệu đồng

- Kinh Phí cho mỗi đội bóng 10 triệu đồng/ đội

Tổng kinh phí cả 2 đợt giải trên 90 triệu đồng.

( Kinh Phí đều từ nguồn xã hội hóa công tác thể thao)

III. CÔNG TÁC VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Tất cả các Thôn , 4 trường đều tổ chức toạ đàm ngày 8/3.

- Tổ chức Văn nghệ chào mừng ngày đại đoàn kết toàn dân tộc

IV. CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

Năm 2018 chưa xảy ra vụ bạo lực gia đình nào để phải giải quyết hoặc hòa giải tại xã chỉ mới hòa giải tại tổ hòa giải ở thôn.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA

- Phối hợp với cán bộ tư pháp - Ban vân động xây dựng làng văn hóa 7 thôn bổ sung sửa đổi Hương ước .

- Năm 2018 làm hồ sơ 7 thôn trình BCĐ TDĐKXDĐSVH huyện và đã được xét giữ vững 4 làng văn hóa ( Ngọc Thượng; Ngọc Sơn; Lương Thịnh; Lương Thiện) 2 làng văn hóa công nhận lại (Minh Ngọc; Trung Thành) 1 làng công nhận mới đó là (Minh Quang)

- Tham mưu cho UBND trình BCĐ TDĐKXDĐSVH huyện xét công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

- Bình xét gia đình văn hóa với kết quả như sau

TT

ĐƠN VỊ

Tổng hộ

Gia đình văn hóa năm 2018

Tỉ lệ %

Gia đình văn hóa 3 năm liền

(2016 – 2018)

Tỉ lệ %

Ghi chú

1

Ngọc Thượng

214

165

77,10

131

61,21

2

Lương Thịnh

290

242

83,44

206

71,03

3

Ngọc Sơn

451

340

75,38

322

71,39

4

Lương Thiện

333

248

74,47

184

55,25

5

Trung Thành

450

328

72,88

282

62,66

6

Minh Quang

253

220

86,95

142

56,12

7

Minh Ngọc

112

84

75,00

62

55,35

Toàn xã

2103

1627

77, 36

1329

63,19

III. CÔNG TÁC Y TẾ

* Tổng số cán bộ y tế : 13

Trong đó: Trạm xá: 6 ( Bác sỹ: 1; Y sỹ 4, dược tá 1, nữ hộ sinh 1)

Thôn bản: 7 ( Đã qua sơ cấp )

· Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: 19,1 %

· Tỷ lệ dùng nước sạch: 83,7 %

· Tỷ xuất sinh: 11,1.%0

· Nhà tiêu hợp vệ sinh: 74,4 %

1. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ

Trạm kết hợp với ban ngành Đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên phòng 6 bệnh cho trẻ – Tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, phòng chống HIV – VSATTP, vệ sinh môi trường luôn được các tổ chức chính trị xã hội quan tâm giúp đỡ – Thường xuyên họp các ban chỉ đạo để đánh giá rút ra kinh nghiệm.

2. Công tác y tế dự phòng:

Trạm luôn trú trọng và thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kết hợp với ytế thôn bản cùng với các ban ngành trong thôn tuyên truyền, phân công người trực giám sát chặt chẽ các bệnh dịch không để dịch xảy ra.

3. Công tác phòng chống sốt rét:

Tuyên truyền cho nhân dân tẩm màn diệt muỗi để phòng chống sốt rét.

Tổng số tẩm màn được 0 cái

Lấy lam máu xét nghiệm 160 không có lam dương tính

Điều trị cho 0 bệnh nhân nghi là sốt rét.

4. Công tác khám chữa bệnh:

Duy trì công tác trực trạm đón khám bệnh nhân tại trạm, phát hiện những bệnh lạ bệnh hiểm nghèo để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên kịp thời.

- Tổng khám là: 4687 lượt người

- Điều trị nội trú: 286 ( Tổng số 1430 ngày điều trị)

- Điều trị ngoại trú 2828 người (Trong đó Y học cổ truyền 849 người)

- Chuyển tuyến trên 353 người

- Tổng số khám bệnh cho học sịnh: 784 em

Ngoài ra còn tổ chức khám bệnh cho người cao tuối, người có công với cách mạng.

- Quản lý bệnh nhân tâm thần 47/47; điều trị: 42 người = 89 %

5. Chăm sóc sức khoẻ trẻ em:

Tổng số trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ là 150 trẻ.

Tổ chức tiêm chủng thường xuyên cho trẻ để phòng 6 bệnh chính và vận động tiêm thêm não, sởi bổ sung.

Tổ chức cho các cháu uống thuốc giun trẻ từ 24 đến 60 tháng tuối = 468 cháu – trẻ từ 6 đến 60 tháng uống Vi ta min A = 673 cháu

Ngoài ra còn kết hợp với chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cân trẻ từ 0 đến 60 tháng được cháu;

Số học sinh tiểu học uống thuốc giun = 778 cháu

6. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Thường xuyên truyền thông tư vấn cho các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai – Vận động các bà mẹ đến trạm sinh con.

Số lần khám thai 398laanf/các bà mẹ; Số sinh được quản lý 149 sinh tại trạm là 22.

6. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm- Phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Thường xuyên nhắc nhở các cơ sở chế biến gỗ, nhà máy bột giấy đảm bảo an toàn lao động

Kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh đảm bảo VSATTP theo sự chỉ đạo của TTYT - UBND xã đảm bảo 42/47 cơ sở.

IV) CÔNG TÁC GIÁO DỤC:

- Tổng số trường : 4 ; 128 cán bộ giáo viên

- Tổng số lớp: (72 lớp) = 1975Học sinh ; giảm 2 lớp

- Tăng 56 em; giảm 2 lớp so với năm học 2017 - 2018

Trong đó:

Tiểu học I: 24 lớp = 606 học sinh; 37 cán bộ giáo viên

Tiểu học II: 9 lớp = 191 học sinh. 18 cán bộ giáo viên

Trung học: 13lớp = 536 học sinh 33 cán bộ giáo viên

Mầm Non: 26 lớp = 642 cháu 40 cán bộ giáo viên

Trong đó:

Mẫu giáo: 20 lớp = 567 cháu

Nhà trẻ: 5 lớp = 75 cháu

* 4 Trường đều khai giảng vào ngày 5/ 9 / 2018.

- KÕt qu¶ Häc lùc häc sinh: 2017 -2018

Tªn Tr­êng

HTCTLH

Ch­a HTCTLH

TØ lÖ

HTCTTH

(HÕt líp 5)

TiÓu häc 1

574

3

98,9%

100%

TiÓu häc 2

182

1

99,5%

100%

Tæng

756

4

Häc sinh giái

Häc sinh Kh¸

Häc sinh TB

Häc sinh yÕu

THCS

29

182

256

16

MÇm Non

225

206

229

11

- KÕt qu¶ xÐt tèt nghiÖp:

* Trung häc c¬ së: XÐt tèt nghiÖp 114em ®¹t 114 em = 100%

- Häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh häc tËp; tiÓu häc 2: §¹t100%

- Häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh häc tËp; tiÓu häc 1: §¹t 100%

- Häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc 752/756

- Häc sinh lªn líp tiÓu häc: §¹t 99,0%

- Häc sinh lªn líp THCS: §¹t 99,0%

* Công tác lãnh chỉ đạo cấp uỷ Đảng chính quyền:

- Duy trì đảm bảo cơ sở vật chất cho 4 trường để chuẩn bị cho năm học mới.

- 4 trường đều khai giảng đúng lịch - đúng theo kế hoạch.

* Tháng 10 năm 2018 Trường tiểu học Lương Sơn 1 đã có quyết định công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

V. NHỮNG TỒN TẠI.

- Hoạt động công tác tuyên truyền.

*Tuyên truyền trên loa ở các thôn còn hạn chế, chưa thường xuyên liên tục do điều kiện loa truyền thanh xã hỏng chưa kịp tu sửa.

* Ban vận động Xây dưng làng văn hoá ở các thôn chưa hoạt động thường xuyên, liên tục hiệu quả chưa cao.

* Việc phối kết hợp giữa các cấp các ngành để vận động con em đi học chưa cao học sinh còn bỏ học đặc biệt là THCS

* Vệ sinh môi trường chưa được như mong muốn.

* Việc chấp hành pháp luật chưa cao vẫn còn xảy ra tai nạn giao thông, lô đề.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

- Thường xuyên tuyên truyền mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước và của chính quyền địa phương. Tuyên truyền tốt phục vụ các ngày lễ trong năm

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC.

- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho cả 4 trường, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học - Phấn đấu đảm bảo 100% chất lượng thực.

III. CÔNG TÁC Y TẾ DÂN SỐ.

- Phấn đấu giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế .

- Giữ vững danh hiệu 7 làng văn hoá các cấp;

- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường không để dịch bệnh xảy ra .

- Tuyên truyền tốt công tác kế hoạch hoá gia đình giảm tối thiểu sinh con thứ 3.

- Tăng cường quan tâm khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người già cô đơn, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG VĂN HOÁ

- Phối hợp cùng ban vân động 7 thôn thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Hương ước - Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lới chính sách của Đảng Pháp luật nhà nước.

- Bình xét công nhận các gia đình văn hoá theo định kỳ hàng năm.

V. CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI.

- Thực hiện chi trả đúng chế độ cho các đối tượng

- Quan tâm chăm lo động viên thăm hỏi các gia đình chính sách. Đặc biệt vào dịp lễ tết

Người làm báo cáo

Hoàng Trọng Đức

Nơi nhận UBND XÃ LƯƠNG SƠN

- Như kính gửi CHỦ TỊCH

- Lưu: VT

Báo cáo công tác van hoa 2018

Đăng lúc: 21/11/2018 00:00:00 (GMT+7)

Công tác văn hóa năm 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ LƯƠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

SỐ : 04/ BC – CTVH

Lương sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC VĂN NĂM 2018.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN HOÁ NĂM 2019


Kính gửi:

- Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Lương sơn

- Phòng văn hoá thông tin huyện Thường Xuân.

Thực hiện kế hoạch của UBND xã về công tác văn hóa tháng đầu năm 2018. Ban văn hoá báo cáo như sau:

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước và của chính quyền địa phương.

- Phát động các phong trào lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Số lượng:2 băng Zôn ;

- Phát động nhân dân trên toàn xã thực hiện tốt công tác quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo vệ sinh môi trư­­ờng Xanh - Sạch - Đẹp, để đón xuân trong lành.

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đón xuân Mậu Tuất “Vui xuân tiết kiệm” Tất cả các cụm dân cư đón xuân không xử dụng pháo và các chất gây nổ, không đánh cờ bạc, các hình thức cá cược, không có người say rượu.

Số lượng: 4băng Zôn ;

- Tuyên truyền mọi người thi đua lao động sản xuất lập thành tích Mừng Đảng Mừng xuân,

Số lượng: 4 băng Zôn ;

- Phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

(Lễ Phát động được tổ chức vào ngày 08/1/2018 âm lịch) .

Số lượng: 2 băng Zôn ;

- Tuyên truyền nhân dân chống rét bảo vệ vật nuôi cây trồng bảo đảm cấy hết diện tích.

- Tuyên truyền toàn dân xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

- Tuyên truyền nhân dân thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Tuyên truyền Kỷ niệm 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng; Ngày quốc tế lao động 1/5.

- Tuyên truyền toàn dân hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông; Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm,

Số lượng: 2 băng Zôn

- Tuyên truyền nhân dân nêu cao tinh thần dao lý "Uống nước nhớ nguồn" thiết thực chào mừng 71 năm ngày thương binh liệt sỹ

Số lượng: 2 băng Zôn

- Tuyên truyền - phát động phong chào mừng 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9.

Số lượng: 2 băng Zôn

- Tuyên truyền Xây dưng nông thôn mới:

- Số lượng: 2 băng Zôn.

- 10 Panno = 101,2m2 ( Kinh Phí trên 50 triệu đồng)

- 3 Cổng chào (Lương Thiện; Ngọc Sơn; Trung Thành kinh phí khoảng 100 triệu đồng)

- Tuyên truyền ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11

II.CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO.

* Tổ chức các hoạt động như đánh cầu lông cơ quan công sở - Bóng đá tại trường THCS, Dựng cây còn tại trung tâm để cho nhân dân tung còn vào dịp tết ( Mừng Đảng - Mừng Xuân 2018).

* Tháng 7 năm 2018 Tham giải bóng đá huyện thường xuân đạt giải nhất.

* Ngày 9/8 /2018: Khai mạc giải bóng đá đoàn thanh niên mở rộng lần thứ 2. Bế mạc ngày 19 tháng 8 năm 2018. Kết quả nhất đội trung thành; nhì đội Lương Thiện; ba đội Ngọc Sơn, bốn đội Minh Quang.

* Ngày 26 Tháng 8/2018 Thôn Lương Thịnh tiếp tục khai mạc giải bóng đá thanh niên lần thứ nhất với 4 đội tham gia. Bế mạc trao giải vào ngày 2/9/2018. Kết quả đội Ngọc sơn đoạt giải nhất; nhì đội Lương Thịnh; ba đội Minh Ngọc; bốn đội Ngọc Thượng.

Kinh Phí cả 2 giải: - Cơ cấu giải thưởng trên 10 triệu đồng

- Kinh Phí cho mỗi đội bóng 10 triệu đồng/ đội

Tổng kinh phí cả 2 đợt giải trên 90 triệu đồng.

( Kinh Phí đều từ nguồn xã hội hóa công tác thể thao)

III. CÔNG TÁC VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Tất cả các Thôn , 4 trường đều tổ chức toạ đàm ngày 8/3.

- Tổ chức Văn nghệ chào mừng ngày đại đoàn kết toàn dân tộc

IV. CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

Năm 2018 chưa xảy ra vụ bạo lực gia đình nào để phải giải quyết hoặc hòa giải tại xã chỉ mới hòa giải tại tổ hòa giải ở thôn.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA

- Phối hợp với cán bộ tư pháp - Ban vân động xây dựng làng văn hóa 7 thôn bổ sung sửa đổi Hương ước .

- Năm 2018 làm hồ sơ 7 thôn trình BCĐ TDĐKXDĐSVH huyện và đã được xét giữ vững 4 làng văn hóa ( Ngọc Thượng; Ngọc Sơn; Lương Thịnh; Lương Thiện) 2 làng văn hóa công nhận lại (Minh Ngọc; Trung Thành) 1 làng công nhận mới đó là (Minh Quang)

- Tham mưu cho UBND trình BCĐ TDĐKXDĐSVH huyện xét công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

- Bình xét gia đình văn hóa với kết quả như sau

TT

ĐƠN VỊ

Tổng hộ

Gia đình văn hóa năm 2018

Tỉ lệ %

Gia đình văn hóa 3 năm liền

(2016 – 2018)

Tỉ lệ %

Ghi chú

1

Ngọc Thượng

214

165

77,10

131

61,21

2

Lương Thịnh

290

242

83,44

206

71,03

3

Ngọc Sơn

451

340

75,38

322

71,39

4

Lương Thiện

333

248

74,47

184

55,25

5

Trung Thành

450

328

72,88

282

62,66

6

Minh Quang

253

220

86,95

142

56,12

7

Minh Ngọc

112

84

75,00

62

55,35

Toàn xã

2103

1627

77, 36

1329

63,19

III. CÔNG TÁC Y TẾ

* Tổng số cán bộ y tế : 13

Trong đó: Trạm xá: 6 ( Bác sỹ: 1; Y sỹ 4, dược tá 1, nữ hộ sinh 1)

Thôn bản: 7 ( Đã qua sơ cấp )

· Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: 19,1 %

· Tỷ lệ dùng nước sạch: 83,7 %

· Tỷ xuất sinh: 11,1.%0

· Nhà tiêu hợp vệ sinh: 74,4 %

1. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ

Trạm kết hợp với ban ngành Đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên phòng 6 bệnh cho trẻ – Tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, phòng chống HIV – VSATTP, vệ sinh môi trường luôn được các tổ chức chính trị xã hội quan tâm giúp đỡ – Thường xuyên họp các ban chỉ đạo để đánh giá rút ra kinh nghiệm.

2. Công tác y tế dự phòng:

Trạm luôn trú trọng và thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kết hợp với ytế thôn bản cùng với các ban ngành trong thôn tuyên truyền, phân công người trực giám sát chặt chẽ các bệnh dịch không để dịch xảy ra.

3. Công tác phòng chống sốt rét:

Tuyên truyền cho nhân dân tẩm màn diệt muỗi để phòng chống sốt rét.

Tổng số tẩm màn được 0 cái

Lấy lam máu xét nghiệm 160 không có lam dương tính

Điều trị cho 0 bệnh nhân nghi là sốt rét.

4. Công tác khám chữa bệnh:

Duy trì công tác trực trạm đón khám bệnh nhân tại trạm, phát hiện những bệnh lạ bệnh hiểm nghèo để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên kịp thời.

- Tổng khám là: 4687 lượt người

- Điều trị nội trú: 286 ( Tổng số 1430 ngày điều trị)

- Điều trị ngoại trú 2828 người (Trong đó Y học cổ truyền 849 người)

- Chuyển tuyến trên 353 người

- Tổng số khám bệnh cho học sịnh: 784 em

Ngoài ra còn tổ chức khám bệnh cho người cao tuối, người có công với cách mạng.

- Quản lý bệnh nhân tâm thần 47/47; điều trị: 42 người = 89 %

5. Chăm sóc sức khoẻ trẻ em:

Tổng số trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ là 150 trẻ.

Tổ chức tiêm chủng thường xuyên cho trẻ để phòng 6 bệnh chính và vận động tiêm thêm não, sởi bổ sung.

Tổ chức cho các cháu uống thuốc giun trẻ từ 24 đến 60 tháng tuối = 468 cháu – trẻ từ 6 đến 60 tháng uống Vi ta min A = 673 cháu

Ngoài ra còn kết hợp với chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cân trẻ từ 0 đến 60 tháng được cháu;

Số học sinh tiểu học uống thuốc giun = 778 cháu

6. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Thường xuyên truyền thông tư vấn cho các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai – Vận động các bà mẹ đến trạm sinh con.

Số lần khám thai 398laanf/các bà mẹ; Số sinh được quản lý 149 sinh tại trạm là 22.

6. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm- Phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Thường xuyên nhắc nhở các cơ sở chế biến gỗ, nhà máy bột giấy đảm bảo an toàn lao động

Kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh đảm bảo VSATTP theo sự chỉ đạo của TTYT - UBND xã đảm bảo 42/47 cơ sở.

IV) CÔNG TÁC GIÁO DỤC:

- Tổng số trường : 4 ; 128 cán bộ giáo viên

- Tổng số lớp: (72 lớp) = 1975Học sinh ; giảm 2 lớp

- Tăng 56 em; giảm 2 lớp so với năm học 2017 - 2018

Trong đó:

Tiểu học I: 24 lớp = 606 học sinh; 37 cán bộ giáo viên

Tiểu học II: 9 lớp = 191 học sinh. 18 cán bộ giáo viên

Trung học: 13lớp = 536 học sinh 33 cán bộ giáo viên

Mầm Non: 26 lớp = 642 cháu 40 cán bộ giáo viên

Trong đó:

Mẫu giáo: 20 lớp = 567 cháu

Nhà trẻ: 5 lớp = 75 cháu

* 4 Trường đều khai giảng vào ngày 5/ 9 / 2018.

- KÕt qu¶ Häc lùc häc sinh: 2017 -2018

Tªn Tr­êng

HTCTLH

Ch­a HTCTLH

TØ lÖ

HTCTTH

(HÕt líp 5)

TiÓu häc 1

574

3

98,9%

100%

TiÓu häc 2

182

1

99,5%

100%

Tæng

756

4

Häc sinh giái

Häc sinh Kh¸

Häc sinh TB

Häc sinh yÕu

THCS

29

182

256

16

MÇm Non

225

206

229

11

- KÕt qu¶ xÐt tèt nghiÖp:

* Trung häc c¬ së: XÐt tèt nghiÖp 114em ®¹t 114 em = 100%

- Häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh häc tËp; tiÓu häc 2: §¹t100%

- Häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh häc tËp; tiÓu häc 1: §¹t 100%

- Häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc 752/756

- Häc sinh lªn líp tiÓu häc: §¹t 99,0%

- Häc sinh lªn líp THCS: §¹t 99,0%

* Công tác lãnh chỉ đạo cấp uỷ Đảng chính quyền:

- Duy trì đảm bảo cơ sở vật chất cho 4 trường để chuẩn bị cho năm học mới.

- 4 trường đều khai giảng đúng lịch - đúng theo kế hoạch.

* Tháng 10 năm 2018 Trường tiểu học Lương Sơn 1 đã có quyết định công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

V. NHỮNG TỒN TẠI.

- Hoạt động công tác tuyên truyền.

*Tuyên truyền trên loa ở các thôn còn hạn chế, chưa thường xuyên liên tục do điều kiện loa truyền thanh xã hỏng chưa kịp tu sửa.

* Ban vận động Xây dưng làng văn hoá ở các thôn chưa hoạt động thường xuyên, liên tục hiệu quả chưa cao.

* Việc phối kết hợp giữa các cấp các ngành để vận động con em đi học chưa cao học sinh còn bỏ học đặc biệt là THCS

* Vệ sinh môi trường chưa được như mong muốn.

* Việc chấp hành pháp luật chưa cao vẫn còn xảy ra tai nạn giao thông, lô đề.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

- Thường xuyên tuyên truyền mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước và của chính quyền địa phương. Tuyên truyền tốt phục vụ các ngày lễ trong năm

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC.

- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho cả 4 trường, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học - Phấn đấu đảm bảo 100% chất lượng thực.

III. CÔNG TÁC Y TẾ DÂN SỐ.

- Phấn đấu giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế .

- Giữ vững danh hiệu 7 làng văn hoá các cấp;

- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường không để dịch bệnh xảy ra .

- Tuyên truyền tốt công tác kế hoạch hoá gia đình giảm tối thiểu sinh con thứ 3.

- Tăng cường quan tâm khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người già cô đơn, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG VĂN HOÁ

- Phối hợp cùng ban vân động 7 thôn thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Hương ước - Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lới chính sách của Đảng Pháp luật nhà nước.

- Bình xét công nhận các gia đình văn hoá theo định kỳ hàng năm.

V. CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI.

- Thực hiện chi trả đúng chế độ cho các đối tượng

- Quan tâm chăm lo động viên thăm hỏi các gia đình chính sách. Đặc biệt vào dịp lễ tết

Người làm báo cáo

Hoàng Trọng Đức

Nơi nhận UBND XÃ LƯƠNG SƠN

- Như kính gửi CHỦ TỊCH

- Lưu: VT

Từ khóa bài viết: