Lương Sơn: Khởi sắc một vùng quê từ xây dựng nông thôn mới

Ngày 16/02/2017 10:57:23

VH&ĐS) Khi những cành đào nhú nụ, sẵn sàng bừng nở, những cánh én rộn ràng báo tin xuân cũng là lúc người dân xã Lương Sơn (Thường Xuân), đang hoàn tất mọi công việc chào đón một năm mới với nhiều hy vọng mới.

Lương Sơn hôm nay khác hẳn những ngày trước. Đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, đồng ruộng được quy hoạch, dồn thành ô thửa lớn, giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương được cứng hóa thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng từ khâu gieo trồng, thu hoạch đến tiêu thụ nông sản. Theo ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết: Xác định xây dựng NTM là một chương trình lớn, là cơ hội quan trọng để đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH trên địa bàn, nên ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, lãnh đạo xã đã nhanh chóng xây dựng, triển khai rộng rãi các nghị quyết chuyên đề, phân công công việc cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú nhằm phát động hưởng ứng thi đua cùng nhau chung sức xây dựng NTM. Những việc làm này đã góp phần nâng cao nhận thức của chính cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, chủ động phát huy nội lực, tham gia xây dựng NTM.

Chủ tịch Lương Sơn.jpg

Chủ tịch UBND xã Lương Sơn - Lê Văn Hùng.

Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng là khâu đột phá, hết sức quan trọng, xã đã tập trung chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và huy động đóng góp của nhân dân phù hợp với khả năng của từng hộ gia đình. Đáng chú ý là phong trào góp sức làm đường trong khu dân cư và các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ và nhân dân. Trong năm đã khởi công xây dựng đường giao thông thôn Lương Thiện, thôn Lương Thịnh với tổng chiều dài 1.511m; Khởi công xây dựng nhà hiệu bộ trường THCS; Khởi công xây dựng đường giao thông cụm 3 thôn Trung Thành dài 820m; Tham gia giải phóng mặt bằng khởi công xây dựng tuyến đường giao thông từ thôn Ngọc Thượng đi xã Giao Thiện huyện Lang Chánh; Khánh thành đưa vào sử dụng công trình Nhà bia tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sỹ xã; khánh thành đưa vào sử dụng trạm y tế...

Bên cạnh đó, xã tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành, nghề sản xuất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp, nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất, trong năm đã tích cực chỉ đạo, vận động nhân dân trồng mới được 6 ha ớt xuất khẩu vụ Đông Xuân, trồng mới 15 ha cây chanh đào, 3,5 ha cây cam lòng vàng và 5 ha cây gai xanh. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn đến ngày 15/12/2016 là: đàn trâu 1.450 con, đàn bò 236 con, đàn dê 420, đàn lợn trên 2.500 con và gia cầm trên 25.000 con. Kết quả trong năm đã trồng mới được 253,7 ha rừng đạt 169% so với KH.

Công sở Lương Sơn.jpg

Công sở xã Lương Sơn.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội ngày càng đi vào chiều sâu. Hệ thống cơ sở vật chất trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, khuôn viên khang trang, sạch đẹp. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phát triển mạnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có sức lan tỏa rộng, được nhân dân hưởng ứng trong việc thực hiện nếp sống mới. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên hơn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã cơ bản được giữ vững; phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội được tiến hành thường xuyên. Công tác QP-AN được tăng cường, đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Song song với phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cũng được các cấp lãnh đạo xã đặc biệt quan tâm, xem đây là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của việc xây dựng NTM.

Chia tay Lương Sơn trong buổi chiều cuối năm, trong thời tiết se se lạnh, chúng tôi như cảm nhận rõ hơn về sự đổi thay trong diện mạo NTM, trong đời sống nhân dân ở đây.

Hà Thanh
ngườiđăng : lương văn kiên - nông thôn mới

Từ khóa bài viết:lương văn kiên, ,

Lương Sơn: Khởi sắc một vùng quê từ xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 16/02/2017 10:57:23 (GMT+7)

VH&ĐS) Khi những cành đào nhú nụ, sẵn sàng bừng nở, những cánh én rộn ràng báo tin xuân cũng là lúc người dân xã Lương Sơn (Thường Xuân), đang hoàn tất mọi công việc chào đón một năm mới với nhiều hy vọng mới.

Lương Sơn hôm nay khác hẳn những ngày trước. Đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, đồng ruộng được quy hoạch, dồn thành ô thửa lớn, giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương được cứng hóa thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng từ khâu gieo trồng, thu hoạch đến tiêu thụ nông sản. Theo ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết: Xác định xây dựng NTM là một chương trình lớn, là cơ hội quan trọng để đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH trên địa bàn, nên ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, lãnh đạo xã đã nhanh chóng xây dựng, triển khai rộng rãi các nghị quyết chuyên đề, phân công công việc cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú nhằm phát động hưởng ứng thi đua cùng nhau chung sức xây dựng NTM. Những việc làm này đã góp phần nâng cao nhận thức của chính cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, chủ động phát huy nội lực, tham gia xây dựng NTM.

Chủ tịch Lương Sơn.jpg

Chủ tịch UBND xã Lương Sơn - Lê Văn Hùng.

Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng là khâu đột phá, hết sức quan trọng, xã đã tập trung chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và huy động đóng góp của nhân dân phù hợp với khả năng của từng hộ gia đình. Đáng chú ý là phong trào góp sức làm đường trong khu dân cư và các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ và nhân dân. Trong năm đã khởi công xây dựng đường giao thông thôn Lương Thiện, thôn Lương Thịnh với tổng chiều dài 1.511m; Khởi công xây dựng nhà hiệu bộ trường THCS; Khởi công xây dựng đường giao thông cụm 3 thôn Trung Thành dài 820m; Tham gia giải phóng mặt bằng khởi công xây dựng tuyến đường giao thông từ thôn Ngọc Thượng đi xã Giao Thiện huyện Lang Chánh; Khánh thành đưa vào sử dụng công trình Nhà bia tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sỹ xã; khánh thành đưa vào sử dụng trạm y tế...

Bên cạnh đó, xã tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành, nghề sản xuất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp, nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất, trong năm đã tích cực chỉ đạo, vận động nhân dân trồng mới được 6 ha ớt xuất khẩu vụ Đông Xuân, trồng mới 15 ha cây chanh đào, 3,5 ha cây cam lòng vàng và 5 ha cây gai xanh. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn đến ngày 15/12/2016 là: đàn trâu 1.450 con, đàn bò 236 con, đàn dê 420, đàn lợn trên 2.500 con và gia cầm trên 25.000 con. Kết quả trong năm đã trồng mới được 253,7 ha rừng đạt 169% so với KH.

Công sở Lương Sơn.jpg

Công sở xã Lương Sơn.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội ngày càng đi vào chiều sâu. Hệ thống cơ sở vật chất trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, khuôn viên khang trang, sạch đẹp. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phát triển mạnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có sức lan tỏa rộng, được nhân dân hưởng ứng trong việc thực hiện nếp sống mới. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên hơn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã cơ bản được giữ vững; phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội được tiến hành thường xuyên. Công tác QP-AN được tăng cường, đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Song song với phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cũng được các cấp lãnh đạo xã đặc biệt quan tâm, xem đây là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của việc xây dựng NTM.

Chia tay Lương Sơn trong buổi chiều cuối năm, trong thời tiết se se lạnh, chúng tôi như cảm nhận rõ hơn về sự đổi thay trong diện mạo NTM, trong đời sống nhân dân ở đây.

Hà Thanh
ngườiđăng : lương văn kiên - nông thôn mới

Từ khóa bài viết:lương văn kiên, ,