Xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân về đích Nông thôn mới

Ngày 09/06/2020 00:00:00

TTV) - Mới đây, xã Lương Sơn (huyện Thường Xuân) đã trở thành xã thứ 43 của tỉnh được thẩm định và đề nghị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2018.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Lương Sơn đã chú trọng đến công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nội dung, ý nghĩa của chương trình, từ đó đồng thuận chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới . Sau 7 năm, xã Lương Sơn đã huy động được hơn 70 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh; đời sống vật chất, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18 triệu đồng ( năm 2011) lên 31,5 triệu đồng( năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 8 % và không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Căn cứ vào kết quả thẩm định thực tế, báo cáo kết quả thẩm tra của các ngành, Đoàn thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị công nhận xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân về đích Nông thôn mới

Đăng lúc: 09/06/2020 00:00:00 (GMT+7)

TTV) - Mới đây, xã Lương Sơn (huyện Thường Xuân) đã trở thành xã thứ 43 của tỉnh được thẩm định và đề nghị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2018.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Lương Sơn đã chú trọng đến công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nội dung, ý nghĩa của chương trình, từ đó đồng thuận chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới . Sau 7 năm, xã Lương Sơn đã huy động được hơn 70 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh; đời sống vật chất, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18 triệu đồng ( năm 2011) lên 31,5 triệu đồng( năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 8 % và không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Căn cứ vào kết quả thẩm định thực tế, báo cáo kết quả thẩm tra của các ngành, Đoàn thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị công nhận xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ khóa bài viết: