TUYÊN TRUYỀN PHÒNG NGỪA, TẤN CÔNG TRẤN ÁT TỘI PHẠM

Ngày 21/06/2022 00:00:00

treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, tuyên truyền trực tiếp tại nhà văn hóa các thôn từ đó giúp Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; tội phạm trộm cắp tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước

Thực hiện kế hoạch Cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; tội phạm trộm cắp tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước.

Để kế hoạch đến được với mọi người dân, trong những ngày qua lực lượng công an xã, phối hợp cùng Công chức văn hóa, các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền các nội dung kế Cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; tội phạm trộm cắp tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước tại các thôn, đồng thời gắn biển cảnh báo về nguy cơ chộm cắp tài sản tại các điểm tập trung đông người như: Nhà văn hoa các thôn, điểm chợ, trường học, các hộ gia đình kinh doanh lớn… trên địa bàn xã.

Với cách làm khoa học, sáng tạo, bằng nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng như: treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, tuyên truyền trực tiếp tại nhà văn hóa các thôn từ đó giúp Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; tội phạm trộm cắp tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước

Ảnh và tin

Lê Thị Hương – Công chức VH - XH

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG NGỪA, TẤN CÔNG TRẤN ÁT TỘI PHẠM

Đăng lúc: 21/06/2022 00:00:00 (GMT+7)

treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, tuyên truyền trực tiếp tại nhà văn hóa các thôn từ đó giúp Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; tội phạm trộm cắp tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước

Thực hiện kế hoạch Cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; tội phạm trộm cắp tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước.

Để kế hoạch đến được với mọi người dân, trong những ngày qua lực lượng công an xã, phối hợp cùng Công chức văn hóa, các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền các nội dung kế Cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; tội phạm trộm cắp tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước tại các thôn, đồng thời gắn biển cảnh báo về nguy cơ chộm cắp tài sản tại các điểm tập trung đông người như: Nhà văn hoa các thôn, điểm chợ, trường học, các hộ gia đình kinh doanh lớn… trên địa bàn xã.

Với cách làm khoa học, sáng tạo, bằng nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng như: treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, tuyên truyền trực tiếp tại nhà văn hóa các thôn từ đó giúp Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; tội phạm trộm cắp tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước

Ảnh và tin

Lê Thị Hương – Công chức VH - XH
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)