Đảng bộ xã Lương Sơn

Ngày 14/04/2014 15:27:18

Hội nghị Triển khai chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Sáng nay, ngày 14 tháng 4 năm 2014. Tại Hội trường Công sở xã Lương Sơn. Đảng ủy xã Lương Sơn tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.
IMG_20140414_084412.jpg
(Ảnh: Hà Ngoan - BT Đoàn xã)
Tham dự Hội nghị gồm các Đồng chí ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ xã khóa XIX, Thường trực HĐND - UBND - MTTQ, Ban Thường Vụ các tổ chức Đoàn thể chính trị, xã hội; toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ; cán bộ công chức, viên chức trong toàn xã với tổng số: 270 đại biểu, trong đó 182 đảng viên
Hội nghị được nghe đồng chí Lê Xuân Lâm - huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chuyền đạt chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Trong thời gian 1/2 ngày làm việc Hội nghĩa đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đảng bộ xã Lương Sơn

Đăng lúc: 14/04/2014 15:27:18 (GMT+7)

Hội nghị Triển khai chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Sáng nay, ngày 14 tháng 4 năm 2014. Tại Hội trường Công sở xã Lương Sơn. Đảng ủy xã Lương Sơn tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.
IMG_20140414_084412.jpg
(Ảnh: Hà Ngoan - BT Đoàn xã)
Tham dự Hội nghị gồm các Đồng chí ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ xã khóa XIX, Thường trực HĐND - UBND - MTTQ, Ban Thường Vụ các tổ chức Đoàn thể chính trị, xã hội; toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ; cán bộ công chức, viên chức trong toàn xã với tổng số: 270 đại biểu, trong đó 182 đảng viên
Hội nghị được nghe đồng chí Lê Xuân Lâm - huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chuyền đạt chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Trong thời gian 1/2 ngày làm việc Hội nghĩa đã diễn ra thành công tốt đẹp.